HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

7.25 Engelske mystikere

1300-tallet var en storhedstid for den europæiske mystik. Perioden gav en fantastisk litteratur, dels skrevet på engelsk, og dels på tysk. Her er et par navne, der genne tiden har inspireret mange - både kristne og andre.

Uvidenhedens Sky

Fra England har vi værket "Uvidenhedens Sky" (Cloud of Unknowing). Det er skrevet omkring år 1370 af en ukendt engelsk mystiker i forlængelse af den neoplatonistiske tradition, som går tilbage til Dionysius Areopagite (omkring år 500).

Uvidenhedens Skyer en praktisk orienteret lille bog, skrevet meget personligt engageret med tips og råd til alle, der søger kontemplation. Den findes på dansk.

Forfatteren beskriver, hvordan det mystiske liv er en vandring mod Gud og en oplæring i at bruge viljen korrekt.

Når man kombinerer ydmyghed med hengivelse og en stærk og flittig vilje, så er sjælen klar til sin mystiske rejse.

Det findes ikke genveje til skjulte sandheder og det handler heller ikke om overnaturlige oplevelser. Sand kontemplation giver sjælen styrke - ikke kulørte oplevelser.

Når viljen fører til ægte hengivelse, så lægger der sig en sky af mørke og uvidenhed henover alle vore tanker, følelser, fantasier, billeder og forestillinger. Dette er neoplatonikernes "guddommelige uvidenhed".

"Tiden er skabt for mennesket, ikke mennesket for tiden."

"A good will is the substance of all perfection"

Julian af Norwich

Praktisk taget samtidig med "Uvidenhedens Sky" finder vi den engelske kvindelige mystiker Julian af Norwich (1342-1416).

Rent historisk kender man ikke til hende, før hun som 30-årig lå for døden. Her modtog hun en kæmpe åbenbaring i form af 16 visioner. Hun overlevede sygdommen og fungerede efterfølgende som hellig kvinde ved Sct. Julians Kirke i Norwich, som hun tog navn efter.

Julians åbenbaring varede halvandet døgn, og det blev afgørende for resten af hendes liv. Man kan se andre kvindelige mystikere Som Hildegard af Bingen, Katerina af Siena og Birgitta af Vedstenam, der også fik åbenbaringer, men de kom gentagne gange over længere perioder. For Julian skete det hele på én gang.

Julian nedskrev i første omgang sine visioner i værket "Til åbenbaringer af den guddommelige kærlighed" (Relevations of the Devine Love).

Efter mere end 15 års bøn og fordybelse i hendes åbenbaring skrev hun så en længere version af bogen. Den indeholder også hendes efterfølgende meditationer og teologiske refleksioner over åbenbaringerne samt kommentarer og gode råd til det åndelige liv - skrevet med afsæt i hendes omfattende virke som spirituel vejleder i Norwich.

På dansk findes den fremragende lille bog "Kærlighed var Hans mening" af Sr. Anna-Maria Kjellegaard. Den giver en let tilgængelig præsentation af indholdet i Julians værker. Den plukker afsnit ud og samler dem under forskellige temaer.

Ligeledes findes udgivelsen "Kærlighedens Åbenbaring", en dansk nyoversættelse af begge Julians visioner, anbefalesesværdig.

Julian har haft stor betydning for mystikere og mennesker på en spirituel udviklingsvej. Den dybt spirituelle anglikanske forfatter Evelyn Underhill har også skrevet om Julian.

"Intet mindre end Gud kan stille os tilfreds". (Julian af Norwich)

Med milde øjne ...

Julian af Norwich er en dejlig positiv person. Hun er som gennemlyst af kærlighed med masser af medmenneskelig forståelse. Julian skelner fx klart mellem den menneskelige og den guddommelige dom. Her skriver hun på middelalderengelsk (som næsten er til at forstå):

Turned fro the beholdyng of the blynd demyng of man in to the feyer swette demyng of our lorde god.

Det betyder, at "man skal slippe menneskets blinde fordømmelse af hinanden og se hinanden med Guds milde øjne".

Da Gud har skabt alt, og da alt bliver godt i den sidste ende - ja, så er der ikke grund til, at vi render rundt og dømmer og forkaster hinanden. Problemet er for Julian, at mennesket er blindt, forblindet af sin selviskhed. Derfor har vi så travlt med at bedømme, vurdere og kategorisere hinanden.

Altid optimistisk

Julian af Norwichs erfarede helt konkret, at alt bliver godt, da alt er skabt og gjort af Gud.

Hvis noget ser ondt ud for os, skyldes det vores indskrænkede udsyn, at vi ikke kan se det gode i det.

Selv synd er godt, da Gud kan forvandle synden, så der kommer gode ting ud af den - "noget der er bedre, end hvis synden ikke havde været der", skrev hun.

Eckehart er inde på det samme, når han om synd skriver, at du "skal stole på Gud, selvom han bringer synder over dig: For det ville han ikke have gjort, medmindre han ville vende det til dit bedste".

Det er udtalelser, som har virket provokerende på visse senere mere sortsynsagtige teologer, der foretrækker at fremhæve det ondes realitet og den menneskelige skyld.

"Jeg blev belært om, at jeg kun skal se min egen synd, og ikke de andres, med mindre det kan blive til trøst og hjælp for mine medkristne.

At betragte andres synder kan blive til en tæt tåge foran sjælens øje, så den ikke mere kan se Guds skønhed - med mindre vi sammen med synderen betragter synden med anger og dyb sorg, og bringer vores klage frem for Gud. Uden dette vil det bare skade og være til forhindring for den, som betragter en andens synd". (A. Kjellegaards oversættelse).

"Vi skal glæde os mere over hans ubrydelige kærlighed til os, end vi skal sørge over vores hyppige fald"

Julian om bøn

"Der er to betingelser for bøn. Den ene er regelmæssighed, og den anden er urokkelig tillid".

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 09.12.2014. Alt materiale: Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

  •