HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

7.20 Nogle kristne mystikere

Der findes mange spændende kristne mystikere, hvis værker findes enten på dansk eller engelsk. Augustin, Julian af Norwich, Johannes Tauler, "Uvidenhedens sky", Meister Eckehart ...

Her introduceres to af de store spanske mystikere, nemlig karmelitter Theresa af Avila og Johannes af Korset.

Theresa af Avila

Theresa af Avila (1515-1582) var en spansk nonne i den oldgamle karmelitorden, som hun arbejde med at genrejse i årene efter den protestantiske reformation. Theresa var både en stor administrator og iværksætter (hun grundlagde 32 klostre) og samtidig dybt spirituel med stor psykologisk indsigt.

I 1579 fik Theresa en vision. Hun så den smukkeste krystalkugle, formet som et slags slot, der bestod af syv lag af "boliger". Fra den syvende og inderste bolig, hvor kongen bor, udgik der et fantastisk lys, som oplyste skønheden i alle de omkringliggende lag af boliger. Jo tættere man kom på den inderste bolig, jo skønnere var synet. Og uden for slottet var der en voldgrav af kloakslam med slanger og andet kryb i.

Pludselig gik lyset ud af slottet, og det selv om kongen stadig var i de inderste gemakker. Krystalkuglen udsendte en frygtelig stank, og Theresa så al krybet fra voldgraven trænge ind i slottets yderste boliger.

Denne vision blev afsættet til bogen "Castilla Interior", som findes på dansk som "Sjælens Slot". Theresa var meget modvillig overfor at skulle skrive bogen, da hun med sine egne ord var "et uvidende væsen, som ikke ved, hvad hun taler om".

Heldigvis fik hun nedskrevet Sjælens slot, som siden blev en af de mest læste bøger i Spanien.

Theresa beskriver trin for trin sjælens indre udvikling frem mod hellighed og de på hinanden følgende bevidsthedsniveauer, der fører frem til foreningen med Gud. I slottets forskellige boliger bor forskellige befolkninger, der illustrerer sjælens evner og egenskaber.

Hun ser, at sjælen besidder stærke kræfter, som imidlertid er i fare for at blive påvirket af onde kræfter. De skal derfor bringes til lydighed og underlægges kongens magt.

Efterhånden, som sjælen bevæger sig gennem de forskellige boliger, udvikles bevidstheden af nådens transformerende kraft. Her følger et kort referat af denne rejse:

Beboerne i de ydre boliger er bundet af den ydre verden. De er blinde og dumme, og derfor lader de krybet trænge ind fra voldgraven, som bider dem, forgifter dem og prøver at trække dem ud i voldgraven og ned i lortet.

I det andet niveau af boliger bor mennesker, der så småt er begyndt at åbne øjnene. De vil gerne fortsætte videre mod de indre boliger, men de er plaget af de urene ånder, som følger dem og prøver at få dem til at opgive rejsen, så de kan vende tilbage til det døde liv uden for slottet. Sjælen skal kæmpe for at komme videre. Gennem bøn opbygges den nødvendige styrke.

I det tredje niveau af boliger hersker intellektet. Beboerne her har udtænkt og etableret faste systemer (fx religiøse rutiner og fast praksis), der skal sikre dem mod de ydre farer. De føler sig trygge i deres velordnede liv. Begrænsningen er, at beboerne stoler på egen styrke; de kan ikke overgive sig og kommer derfor ikke videre. Det har meget svært at forlade disse boliger.

På det fjerde niveau opleves den overnaturlige nåde for første gang. Nu er sjælen ikke længere afhængig af sin egen personlige viljestyrke med dens gode intentioner. Nu begynder den sande mystik; individets egne ønsker for mindre betydning, og i stedet opfyldes sjælen af livets vand, der modtages direkte fra kilden. Men der er stadig mulighed for tilbagefald.

Først via det femte og sjette niveau af boliger når sjælen gennem forskellige prøvelser frem til den spirituelle forening med Gud i den syvende bolig.

Theresa har efterladt flere bøger. På dansk findes ud over "Sjælens slot" hendes selvbiografi ("Vida"), som blev skrevet i 1562. I den møder man en til tider oprørsk og ret humoristisk Theresa.

Johannes af Korset

Johannes af Korset (1542 - 1591) er også en kendt og skattet spansk mystiker, der har beskrevet den indre rejse i en række temmeligt svært tilgængelige bøger og digte.

På dansk findes en række bøger om og af Johannes. Kirsten Dam har lavet en lille antologi "Ord af lys og kærlighed". Den nutidige karmelitermunk Wilfrid Stinissen har også formidlet Johannes værker i en række små og letlæste bøger som fx "Natten er mit lys". Grethe Livbjerg har ligeledes skrevet den glimrende bog "Johannes af Korset - Åndelig vejleder for vor tid".

Johannes beskriver, hvordan mennesket har en sanselig yderside ("el sentido") og en åndelig inderside ("el espiritu").

På den sanselige yderside finder vi vores følelsesliv med emotioner og passioner, ønsker og fantasier samt den del af forstanden, der er knyttet til sanserne.

På sjælens åndelige inderside finder vi viljen og kærligheden, den højere forstand samt de dybere følelser som mening, fællesskab, tryghed og fred.

Men udover sjælens sanselige yderside og den åndelige inderside, har den også et guddommeligt centrum. Det er et frisk, ubemittet, rent og helligt center, som findes i ethvert menneske. En guddommelig kerne, hvor intet ondt kan komme ind (det er ikke "besmittet af arvesynden", som det hedder i katolsk teologi).

I denne spirituelle psykologi ses mennesket også som en kompleks skabning med mange indre lag.

Langt de fleste sjæle er imidlertid i ubalance - de forskellige lag er ikke i harmoni med hinanden, der er blokeringer og hæmninger, som hindrer den sande og ægte livsudfoldelse.

Johannes beskriver det åndelige udredningsarbejde, som (undervejs gennem to dunkle nætter) rydder op og bringer orden i sjælens forskellige bestanddele, så sjælen kan komme til at fremstå som en afbalanceret helhed.

Et par citater:

"Vores skytsengel samarbejder med vores forstand: Vid at din skytsengel ikke altid opmuntrer din lyst til at handle, men at han altid oplyser din forstand".

"Søg i hvile at kaste alle bekymringer og al ængstelse fra dig, lige meget hvad der hænder".

"Bestræb dig på i dit hjerte at bevare fred, lad intet af det, som tildrager sig i denne verden forurolige dig. Vid at alt skal forgå".

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 09.02.2019. Alt materiale: Copyright 2011-22 HSP-INFO.dk

  •