HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

7.09 Kristen spiritualitet

Du føler dig sikkert spirituel - på en eller anden måde, og et eller andet sted. Det gør de fleste mennesker, også selv om de ikke taler om det.

Kristendommen er i sin kerne dybt spirituel. I Danmark og i Europa er vi kristne, så lad os her se på den kristne spiritualitet.

Hvad er spiritualitet?

Spiritualitet betyder, at man ser en mening i tilværelsen - en mening, der rækker ud over det rent rationelle. Denne mening er gennem alle tider blevet tolket forskelligt, men rigtig mange steder taler man om Gud, og det gør kristendommen også.

Gud er for os kristne skaberen. Han har skabt alt. En af de store katolske metafysikere, Nicholas Cusa, formulerede det i 1400-tallet med ordene: "Man kan ikke sætte grænser for Guds skaberværk". Han så Gud i alt - ikke kun i mennesket. Gud har skabt det hele - dyrene, havene, jorden med alt dens liv. Vi mennesker er et stort og vigtigt element i hele dette skaberværk.

En spirituel kristen (som Pave Frans) vil derfor altid kæmpe for respekt for alt det levende og dermed for økologisk bæredygtighed, naturbeskyttelse og alt det, som vi i Europa så småt er begyndt at bokse med at få bragt i orden. Som kristen undres man ikke over, at vi får Corona-virus, skovbrande, oversvømmelser og andre voldsomheder. Det er naturen, som vi selv er en del af, der reagerer på menneskets adfærd.

Vi mennesker indgår i et økosystem, hvor alt hele tiden skal afbalanceres. Bag de enkelte systemer og deres relationer til (eller "kampe" med) nabosystemerne, ligger der derfor en meget subtil intelligens, som fungerer på et meget højere plan, end det vi kan fatte og formulere. Denne skabende og opretholdende intellligens gennemsyrer hele det enormt komplekse system af livsformer på Jorden.

Kærligheden

Den kristne spiritualitet er mere og andet end "bare" en forståelse for vores samhørighed med alt levende på jordkloden.

Som kristne ser vi skabelsen som en fortløbende proces. Gud har altså ikke bare skabt Jorden sådan én gang for alle, og så ellers bare sagt goodbye. Der er konstant genskabelse - en frelse - i gang. Gud vil os det bedste. Men samtidig er vi fri til at sige nej tak til frelsen. Vi har den fri vilje og kan vælge at tro, at vi kan klare problemerne selv. Det er den rationelle og ateistiske tilgang. Som kristen ved man, at den tilgang aldrig vil kunne lykkes særligt fuldkomment. Videnskab og rationalitet er vigtige redskaber, vi har fået af Gud, men de kan ikke stå alene.

Som kristne beder vi for, at alle mennesker vil begynde at stole på Gud. At man vil vende sig mod ham og bede om vejledning, om oplysning - om "at se hans ansigt". Det er kraftige bønner, for de åbner vores hjerter for Guds kærlighed og hans ønske om at hjælpe os.

Treenigheden

Kristendommen er fyldt med spirituel filosofi og teologi. Det er ord, tanker og begreber, der med udgangspunkt i Biblen og de kirkelige traditioner give masser af mening.

Et af de mest heavy begreber er Treenigheden. Prøv at spørge en præst om det - der er en stor chance for, at han/hun bliver lidt lang i spyttet. Treenigheden er blevet kaldet "Kristendommens dekonstruktion af metafysikken". Godt set.

Neoplatonikerne taler (i engelsk oversættelse) om "The Godhead", der forstås som Guds bagvedliggende, essentielle (og udelte) natur. Fader, Søn og Helligånd, det er ligesom tre aspekter ved det guddommelige. Med en parallel til Jung, kunne man tale om tre "personaer". Gud er essentielt én (The Godhead), men i skaberværket og overfor mennesket, fremtræder guddommen som treenigheden - med tre forskellige spirituelle "masker".

Som kristne tror vi, at Gud har en frelserplan for menneskeheden. Jesus Kristus er sat på jorden - både som menneske og som Gud (det er også langhåret) - for at sætte en transformation i gang. Hver enkelt kristen har mulighed for at tage denne transformation til sig som et indre projekt. Her kommer Helligånden ind i billedet.

Helligånden

Helligånden er et aspekt ved Treenigheden. Helligånden er den pragtfulde energi, der driver værket. Helligånden gennemsyrer hele verden, og vi kan tune os ind på den via hengivelse - med bøn til Gud og til Kristus. Vi kan lukke den ind og få personlig visdom og hjælp til at leve vores liv. Se citatet fra Wilfrid Stinissen længere nede på siden.

Helligånden omtales på mange måder, fx som Talsmanden, Trøsteren og Budbringeren.

Helligånden er budbringer i forhold til dig personligt. Åbner du dig for den helliggørelse, som den kristne vej tilbyder, så får du under stille bøn (og ofte i timerne lige efter) de mest dybsindige tanker/følelser og subtile meldinger. Helligånden er Sandhedens Ånd. og der findes ikke større lykke end at leve med Sandhedens Ånd, at overgive sig til den og lade sig lede.

Vejen, Helligånden fører dig på, er ukendt og uforudsigelig, men du kan være helt sikker på, at det er den rette. Sandhedens Ånd leder os til en personlig helliggørelse i fred og kærlighed. Måske går vejen af snørklede stier gennem smerte, ubehagelige erkendelser og blokeringer, der skal overvindes. Men det utrolige er, at du kan være fuldkommen tryg undervejs. Og man kan kun sige tak.


Treenigheden er spirituel realitet på et åndeligt niveau, som det er svært rumme rent mentalt og næsten umuligt at beskrive dækkende med ord.

Der findes kloge ord

Der er skrevet tykke bøger om alt det her - vores lille tekst skal ses som en opfordring til ikke bare at afskrive kristendommen. Den rummer al den spirituelle viden, vi har brug for. Det er bare at dykke ned i det.


Wilfrid Stinissen om Helligånden.

Videre studier

Wilfrid Stinissen (1927-2013) er en fantastisk forfatter. Han skriver nutidigt og ud fra et meget højt bevidsthedsniveau. Den anglikanske kirke i England har en stærk spirituel åre, der har fostret store forfattere som Evelyn Underhill (1875-1941). Hun er absolut et studie værd. Jeg lærte hende at kende gennem Susan Howatch fremragende romanserie "Church of England".

En anden nutidig er Thomas Merton ( 1915-1968), som har enkelte bøger oversat til dansk. En af mine egne favoritter er den østrigsk/engelske kosmopolit og katolik Friedrich von Hügel (1852-1925).

Så er det en bog som "The Secret of the Christian Way" af Jean Borella. Nogle vil måske finde den akademiske fremstillingsform med meget lange sætninger lidt svær, men stoffet er meget væsentligt.

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 09.06.2020. Alt materiale: Copyright 2011-22 HSP-INFO.dk

  •