HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

7.09 Kristen spiritualitet

Du føler dig sikkert spirituel - på en eller anden måde, og et eller andet sted. Det gør de fleste mennesker, også selv om de ikke taler om det. Kristendommen er i sin kerne dybt spirituel, så lad os lige kaste et par blik i den retning.

Hvad er spiritualitet?

Spiritualitet betyder, at man ser en mening i tilværelsen - en mening, der rækker ud over det rent rationelle. Denne mening er gennem alle tider blevet tolket forskelligt, men rigtig mange steder taler man om Gud, og det gør kristendommen også.

Gud er for os kristne skaberen. Han har skabt alt. En af de store katolske metafysikere, Nicholas Cusa, formulerede det i 1400-tallet med ordene: "Man kan ikke sætte grænser for Guds skaberværk". Han så Gud i alt - ikke kun i mennesket. Gud har skabt det hele - dyrene, havene, jorden med alt dens liv. Vi mennesker er et stort og vigtigt element i hele dette skaberværk.

En spirituel kristen (som Pave Frans) vil derfor altid kæmpe for respekt for alt det levende og dermed for økologisk bæredygtighed, naturbeskyttelse og alt det, som vi i Europa så småt er begyndt at bokse med at få bragt i orden. Som kristen undres man ikke over corona-virus, skovbrande, oversvømmelser og andre voldsomheder. Det er naturen, som vi selv er en del af, der reagerer på menneskets adfærd.

Vi mennesker indgår i et økosystem, hvor alt hele tiden skal afbalanceres. Bag de enkelte systemer og deres "kampe" med nabosystemerne, ligger der en underlig, kærlig intelligens, som på et meget højere plan, end vi kan fatte og formulere, er aktiv i hele dette gigantiske system af livsformer her på Jorden.

Kærligheden

Den kristne spiritualitet er også meget mere og meget andet end "bare" en forståelse for vores samhørighed med alt levende på jordkloden.

Som kristne ser vi skabelsen som en fortløbende proces. Gud har altså ikke bare skabt Jorden sådan én gang for alle, og så ellers bare sagt goodbye. Der er konstant genskabelse - en frelse - i gang. Gud vil os det bedste. Men samtidig er vi fri til at sige nej tak til frelsen. Vi har den fri vilje og kan vælge at tro, at vi kan klare problemerne selv. Det er den rationelle og ateistiske tilgang. Som kristen ved man, at den tilgang aldrig vil kunne lykkes. Videnskab og rationalitet er vigtige redskaber, vi har fået af Gud, men de kan ikke stå alene.

Som kristen beder vi for, at alle mennesker vil begynde at stole på Gud. At vende sig mod ham og bede om vejledning, om oplysning - om "at se hans ansigt". Det er kraftige bønner, for de åbner vores hjerter for Guds kærlighed og hans ønske om at hjælpe os.

Treenigheden

Kristendommen er fyldt med spirituel filosofi og teologi. Det er ord, tanker og begreber, der med udgangspunkt i Biblen og de kirkelige traditioner kan give mening i bestemte sammenhænge.

Et af de mest heavy begreber er Treenigheden. Prøv at spørge en præst om det - der er en stor chance for, at han/hun bliver lidt lang i spyttet.

Men som kristne tror vi, at Gud har en frelserplan for menneskeheden. Jesus Kristus er sat på jorden - som menneske og som Gud (det er også langhåret) - for at sætte en transformation i gang. Hver enkelt kristen har mulighed for at tage denne transformation til sig som et indre projekt. Her kommer Helligånden ind i billedet. Helligånden er ligesom energien, der driver værket. Helligånden gennemsyrer hele verden og vi kan tune os ind på den via hengivelse og bøn til Gud og til Kristus.

Der er skrevet tykke bøger om alt det her - vores lille tekst skal ses som en opfordring til ikke bare at afskrive kristendommen. Den rummer al den spirituelle viden, vi har brug for. Det er bare at dykke ned i det.

Videre studier

Wilfrid Stinissen er en fantastisk forfatter. Han skriver nutidigt og ud fra et meget højt bevidsthedsniveau.

Så er det en bog som "The Secret of the Christian Way" af Jean Borella, der meget interessant. Den er bare hæmmet af en lidt svær akademiske fremstillingsform med meget lange sætninger.

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 23.02.2020. Alt materiale: Copyright 2011-20 HSP-INFO.dk

  •