HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

7.08 Din vej, min vej

Vil du som spirituelt søgende leve et autentisk liv, så må du søge Gud. Og det skal ske på dine betingelser, ud fra dine forudsætninger. Det lyder måske som noget new-age-crap, men det er sandt: Du skal selv finde sandheden.

Når jeg skriver, at du selv skal finde sandheden, betyder det ikke , at alt er lige godt. Det betyder ikke, at du rent spirituelt bare kan gøre som det passer dig, eller som du lige føler i øjeblikket. Du kan ikke lave din egen religion ved at plukke lidt her og lidt der. Tværtimod, det kræver stor moralsk styrke og hårdt arbejde at søge sandheden, og du er dybt afhængig af dem, der før dig har gået denne vej. Der skal først og fremmest ærlig selvindsigt til. Og det tager tid, at nå der til, Der skal ryddes op på de indre linjer, og der findes ingen nemme løsninger, ingen hurtige fix.

Pointen er, at sandheden findes, men den kan ikke læres af andre. Den skal opleves og erfares i dit eget liv.

Synes du om vores artikler? Så støt os med en "like" på Facebook. Så får du også meldinger om nye artikler:

Religionerne

Alle verdens store religioner rummer sandheder. De kan ses som opsummeringer af alle de erfaringer, millioner af oprigtigt søgende igennem århundreder og årtusinder har gjort sig. Så når du søger sandheden, kan du lære en masse af religionerne. Og det er helt naturligt at søge ind i et religiøst fællesskab. Det er ikke frugtbart at stå alene; det er ligesom, at man er nødt til at bekende kulør.

Jeg har selv siden tidlig ungdom søgt i de store religioner. Men det var først efter en vision i Buddh Gaya i Nordindien, at jeg forstod meningen - at min sandhed ligger i den kristne kirke. Det var i 1983. Siden har jeg fundet den spirituelle næring, jeg har haft brug for, i den kristne kirke, ikke mindst gennem studiet af de store klassiske mystikere (Eckehart, Tauler, Ruysbroeck, Julian) og deres senere efterfølgere (Underhill, Merton, Stinnisen, for at nævne nogle få). Men jeg studerer også buddhismen, som har stor indsigt i menneskets psyke.

Det er ærgerligt, at så mange danskere har et anspændt forhold til kristendommen. For det er her, vi har vores åndelige rødder. Og som den rumænske religionsforsker Mircea Eliade skriver som kommentar til vesterlændingenes interesser for buddhismen og hinduismen: "Man tager ikke nye spirituelle værdier til sig på samme måde, som man køber en ny bil".

Kroppens betydning

Noget af det allervigtigste, man kan lære af de asiatiske religioner, er betydningen af kroppen. Det er desværre et område, som de kristne kirkesamfund sjældent har fokus på. Til gengæld har den vestlige psykologi beskæftiget sig med forholdet mellem krop og psyke.

Vi har alle kropsspændinger. Det kan man sagtens leve med. Men arbejder vi på at søge sandheden og personligt erfare det guddommelige, så er blokerer kropspændinger i den grad for sandheden.

 • Læs artiklerne om vestlig kropsterapi her.

  Negative følelser og tanker har altid deres kropslige modstykke. Skuldre, nakke og hals kan være spændt, brystkassen kan være spændt, kæbe, arme, ben osv. Alt dette blev beskrevet af Wilhelm Reich, der som elev af Sigmund Freud blev grundlægger af den kropsterapeutiske retning inden for psykoanalyse og -terapi.

  Jeg har selv haft store, nærmest invaliderende kropspændinger; det får alle, der er sensitive/introverte og vokser op i dysfunktionelle familier. Parallelt med mit spirituelle arbejde har jeg derfor arbejdet meget med kroppen. Jeg har bl.a. haft stor glæde af Bioenergetics. Der er et system udviklet af lægen Alexander Lowen, der var elev af Reich. Men der findes utallige systemer og øvelser, der kan hjælpe med at få gjort kroppen levende og adræt. Det danske system Body-SDS kan kraftigt anbefales.

  Kropsbaseret psykoterapi ser de negative følelser og traumatiske oplevelser som "pansringer" i kroppen. Det er kronisk spændte områder, der afskærer livsenergien (bioenergien, eller med Reich udtryk "orgon") fra et frit flow. Vi oplæres til ikke at føle, tale om eller på anden måde udtrykke negative følelser.

  For at kunne fortrænge de stærke følelser, "fryser" muskulaturen altså til i kroniske spændinger, som fjerner enhver følelse og kropsfornemmelse fra de pågældende områder. På det psykiske plan er resultatet fastlåste, hæmmede og ufleksible personlighedsstrukturer.

 • Læs meget mere om kropsterapi her

  Kropsorienteret psykoterapi (som "bioenergetics") bearbejder disse kropslige spændinger med bestemte krops- og åndedrætsøvelser. Inden for asiatisk energiterapi ser man stort set de samme mekanismer, omend fokus her gerne er på at få højnet energiniveauet, mere end på at få frigjort følelseslivet. Indere, tibetanere og kinesere ser, at de negative emotionelle energier har forvrænget energilegemet og skabt forstyrrelser i kroppen, som fører til sygdomme. Når der er tale om "gamle skader", ligger mønstrene så dybt gemt i nervesystemet og kropsmuskulaturen, at personen ikke selv mærker til dem.

  Selverkendelsen - som er forudsætningen for spirituel indsigt går også gennem kroppen, og der støder den på blokeringerne og pansringerne, der virker blokerende.

  Vil vi åbne os for Gud, skal han have fri adgang til os. Og er krop og psyke fyldt med gamle ikke-løste spændinger og konflikter, så er det begrænset hvor meget af Guds rige, vi selv kan erkende. Bevidsthed kræver indre ro og balance.

 • Læs tre artikler om kropsterapi, Wilhelm Reich og Alexander Lowen her.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 18.12.2012. Alt materiale: Copyright 2011-17 ELI Consult og HSP-INFO.dk

 •