HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

7.08 At finde en vej

For at kunne leve et autentisk liv, må du søge Gud. Og det skal ske på dine betingelser, ud fra dine forudsætninger. Det lyder måske som noget new-age-crap, men det betyder ikke, at man rent spirituelt bare kan gøre, hvad der passer en, eller som man lige føler i øjeblikket. Det bliver sjældent den store succes, når man prøver at lave ens egen religion ved at plukke lidt her og lidt der.

Det er et stykke arbejde at søge sandheden, og man er afhængig af andre, der før har gået samme vej. Der skal ryddes op på de indre linjer, og der er ikke de helt nemme løsninger.


Religionerne

Alle religioner rummer sandheder, opsummeringer af alle de erfaringer, millioner af dejlige mennesker igennem århundreder og årtusinder har gjort sig. Så når du søger sandheden, kan du lære en masse af religionerne. Og det er helt naturligt at søge ind i et religiøst fællesskab. Det er ikke frugtbart at stå alene; det er ligesom, at man er nødt til at bekende kulør.

Noget andet er så, hvorfor kan man ikke bare være med i de religioner, man vil? Hvorfor skal de have eksklusivitet?

Buddhisterne har lidt af det, de har ikke noget i mod at folk også er kristne. Men buddhismen er jo på mange måder mere en psykologi end en religion.

Nogle mennesker kunne måske i en periode både føle sig som kristne og som muslimer - hvorfor kunne de ikke bare få lov til det? Nogle ville måske gerne være katolik og medlem af Folkekirken - på samme tid - men det kan ikke lade sig gøre. Mon ikke den del problemer kunne løses med en større tolerance på tværs af kirkesamfundene?

Der er masser af spirituel næring at hente i den kristne kirke. Studier af klassiske mystikere (Eckehart, Tauler, Ruysbroeck, Julian) og deres senere efterfølgere (som Underhill, Merton, Stinnisen) kan give åndelig næring til et langt liv.

Buddhas grundlæggende lære er langt hen ad vejen en psykologiske beskrivelse af menneskets potentiale for udrensning og afklaring. Den kan man lære meget af, uanset om man er kristen eller ateist. Buddhismen er opdelt i veje og skoler, som ser meget forskelligt på tingene. Nogle af dem er meget rationelle, og man kan se, hvordan en del ateister føler sig tiltrukket af buddhismen.

Kristendommen er vigtig for os

Det er ærgerligt, at så mange danskere har et anspændt forhold til kristendommen. For det er her, vi har vores åndelige rødder. Og som den rumænske religionsforsker Mircea Eliade skriver som kommentar til vesterlændingenes interesser for buddhismen og hinduismen:

"Man tager ikke nye spirituelle værdier til sig på samme måde, som man køber en ny bil".

Kristendommen er først og fremmest læren om kærlighed, og det har vi alle sammen brug for. Meget mere end den "oplysning", mange vesterlandske buddhister drømmer om, og som ingen kommer til at opleve.

Kroppens betydning

Noget af det , man kan lære af de asiatiske religioner, er betydningen af kroppen. Det er et område, som de kristne kirkesamfund sjældent har fokus på. Til gengæld har den vestlige psykologi beskæftiget sig med forholdet mellem krop og psyke.

Krop og psyke er et spændingsfelt, som kan være relevant for en mystisk/spirituelt interesseret. En sund krop er altid godt, og meget af det, som hæmmer for en mere autentisk spiritualitet, kan ses udtrykt i kropsholding og den nedsatte bevægelighed.

 • Læs artiklerne om vestlig kropsterapi her.

  Negative følelser og tanker har altid et kropsligt modstykke. Skuldre, nakke og hals kan være spændt, brystkassen kan være spændt, lige som led i kæbe, albue, håndled, hofteledene, knæ, fodled osv. Alt dette blev beskrevet af Wilhelm Reich, der som elev af Sigmund Freud blev grundlægger af den kropsterapeutiske retning inden for psykoanalyse og -terapi.

  Mange døjer med store, nærmest invaliderende kropspændinger - fx hvis man er sensitiv/introvert og vokset op i dysfunktionelle familier og undertvunget i repressive skolemiljøer som på visse privatskoler helt op i 1960'erne.

  For nogle kan det altså være nødvendigt at arbejde med at få opløst spændinger og blokeringer i kroppen. Det skal gennem systemet Bioenergetics, som er udviklet af lægen Alexander Lowen, der var elev af pioneren Reich. Men der findes andre systemer til afspænding og som med massage og helhedsorientere øvelser, der kan hjælpe med at få gjort kroppen levende og adræt. Lægevidenskaben har ikke meget at byde ind med i den sammenhæng.

  Grundlæggende gælder det om afspænding, både psykisk og kropsligt. Hvis man ikke kan spænde af, så er det svært at gøre sig modtagelig for Gud. Derfor skal teknikker til for at slå hul på panseret. Er der først gået hul på det, er det et spørgsmål om år og måske årtier med afspænding, så udvikler tingene sig af sig selv.

  Kropsbaseret psykoterapi ser de negative følelser og traumatiske oplevelser som "pansringer" i kroppen. Det er kronisk spændte områder, der afskærer livsenergien (bioenergien, eller med Reich udtryk "orgon") fra et frit flow. Vi oplæres til ikke at føle, tale om eller på anden måde udtrykke følelser.

  For at kunne fortrænge de stærke følelser og oplevelser, "fryser" muskulaturen altså til i kroniske spændinger, som fjerner følelse og kropsfornemmelse fra de pågældende områder. På det psykiske plan er resultatet mere fastlåste, hæmmede og ufleksible personlighedsstrukturer.

 • Læs meget mere om kropsterapi her

  Kropsorienteret psykoterapi (som "bioenergetics") bearbejder de kropslige spændinger med bestemte krops- og åndedrætsøvelser. Inden for asiatisk energiterapi ser man stort set de samme mekanismer, omend fokus her gerne er på at få højnet energiniveauet, mere end på at få frigjort følelseslivet.

  Indere, tibetanere og kinesere ser, at de negative emotionelle energier har forvrænget energilegemet og skabt forstyrrelser i kroppen, som fører til sygdomme. Når der er tale om "gamle skader", ligger mønstrene så dybt gemt i nervesystemet og kropsmuskulaturen, at personen ikke selv mærker til dem.

  Selverkendelsen - som er forudsætningen for spirituel indsigt går altså også gennem kroppen, hvor den støder på blokeringerne og pansringer.

  Vil vi åbne os for Gud, skal han have fri adgang til os. Og er krop og psyke fyldt med gamle ikke-løste spændinger og konflikter, så er det begrænset hvor meget af Guds rige, vi selv kan erkende. Bevidsthed kræver et vist energimæssigt flow, selvkontrol, indre ro og balance.

 • Læs tre artikler om kropsterapi, Wilhelm Reich og Alexander Lowen her.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 23.10.2018. Alt materiale: Copyright 2011-19 HSP-INFO.dk

 •