HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

Synd, afmagt og faste

Kristendommen taler meget om synd, og det er virkelig noget, som kan provokere den almindelige dansker. Det er ærgerligt, at kirken ikke magter at forklare sig bedre på dette punkt. Lad mig i al beskedenhed prøve en udlægning.

Når vi siger, at mennesket synder, så er det:

 • En beskrivelse af realiteterne
 • Ikke en moralsk stillingtagen til forskellige handlinger.

  Kristendommen konstaterer blot, at mennesket ikke er perfekt. At man ofte vil det bedste, men gør noget andet. Hvis man ikke kan følge det i sit eget liv, savner man i den grad selverkendelse.

  Enhver, der kigger indad, vil se en masse kærlighed, der desværre ofte hæmmes af en tendens til mere egoistisme. Sådan er det bare, og sådan har det altid været - det er en del af menneskets grundstruktur. Vi har en tendens til selviskhed, og ligesom buddhisterne ser de kristne selviskhed som en synd.

  Jeg ved godt, at mange ikke kan lide ordet synd, der lyder meget af noget moraliserende. Men det er netop ikke Jesu' budskab. Prøv selv at læse det ny testamente - Jesus var ALDRIG fordømmende overfor andet end HYKLERI.

  Pointen i kristendommen er, at man kan vokse i kærlighed. At man kan blive et bedre menneske. Det kræver selvindsigt. Det kræver ro, bøn, nærvær og meditation. Så vil man kunne begynde bedre at se, hvornår man "vender ryggen til Gud", som vi siger.

  Faste

  Den kristne fasteperioden går fra askeonsdag frem til Påske. Den er meget overset, og det er ærgerligt, for faste er et redskab til åndelig fordybelse.

  Fasteperioden har både et ydre og et indre aspekt:

  Vi afholder os frivilligt fra noget, vi godt kan undvære. Det kan være alkohol, kød, TV-kiggeri (ikke mindst) og computer-spil mv. Man opfordres til kærlighedsgerninger og til at støtte fasteindsamlinger. Det er de ydre aspekter.

  Fasten kan også ses som en periode, ligesom muslimernes ramadan, hvor man vender sig indad. Ved at give afkald på noget, får man tid til andet - til selvindsigt. Dette udtrykkes nogle gange som en sorg - man ser og erkender sin afmagt og sørger over den.

  Fasten fungerer som en åndelig renselse. Man søger indad og vender tilbage til Gud, og ud af det vokser en stor glæde.

  Kristendommen har fortalt os, at Gud har skabt os, som vi er. Gud har en opgave til hvert enkelt individ. Vi kan være introverte eller HSP'er - og det er Guds mening med os. Ved at fordybe os i bøn og meditation får vi kontakt til Gud og lærer hans mening med os at kende.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 26.02.2012. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

 •