HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

Synd, afmagt og faste

Kristendommen taler meget om synd, og det er virkelig noget, som kan provokere den almindelige dansker. Det er lidt ærgerligt, når kirken ikke magter at forklare sig bedre på dette punkt.

Når vi siger, at mennesket synder, så er det:

 • En beskrivelse af realiteterne
 • Ikke en moralsk stillingtagen til forskellige handlinger.

  Kristendommen konstaterer blot, at mennesket ikke er perfekt. At man ofte vil det bedste, men gør noget andet. Hvis man ikke kan følge det i sit eget liv, savner man nok lidt selverkendelse.

  Vi har en tendens til selviskhed, og ligesom buddhisterne gør det, ser de kristne selviskhed som en synd.

  Mange kan ikke kan klare ordet "synd", der lyder meget af noget moraliserende. Men det er netop ikke Jesu' budskab. Prøv selv at læse det ny testamente - Jesus var ALDRIG fordømmende overfor andet end HYKLERI.

  Pointen i kristendommen er, at man kan vokse i kærlighed. At man kan blive et bedre menneske. Det kræver ærlighed, ro, bøn og nærvær. Så vil man kunne begynde bedre at se, hvornår man "vender ryggen til Gud", som det siges.

  Faste

  Den kristne fasteperioden går fra askeonsdag frem til Påske. Den er desværre meget overset, for faste er egentlig et redskab til åndelig fordybelse.

  Fasteperioden har både et ydre og et indre aspekt:

  Man afholder sig frivilligt fra noget, der godt kan undværes. Det kan være alkohol, kød, TV-kiggeri (ikke mindst) og computer-spil mv. Man opfordres til kærlighedsgerninger og til at støtte fasteindsamlinger. Det er de ydre aspekter. Læs evt. en medicinsk fastevejledning her.

  Fasten kan også ses som en periode, ligesom muslimernes ramadan, hvor man vender sig indad. Ved at give afkald på noget, får man tid til andet - til selvindsigt. Dette udtrykkes nogle gange som en sorg - man ser og erkender sin afmagt og sørger over den. Bedre er det nok at bede for en sjælens renselse.

  Fasten kan fungere som et lille trin i en åndelig rengøring. Man søger indad og vender tilbage til Gud, og ud af det kan sagtens vokse en stor glæde.

  Kristendommen har fortalt os, at Gud har skabt os, som vi er. Gud har en opgave til hvert enkelt individ. Vi kan være introverte eller HSP'er - og det er Guds mening med os. Ved at fordybe os i bøn og stilhed får vi kontakt til Gud og lærer hans mening med os at kende.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 20.09.2020. Alt materiale: Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

 •