HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

7.05 Kristen versus indisk mystik og filosofi

Ser vi på religionerne, er der stor forskel på kristendommen og hinduisme/buddhisme. Vi kristne tror på én Gud, hvor hinduer kan tilbede mange guder. Nogle gange lyder det til gengæld som om, at buddhisterne slet ikke tror på noget guddommeligt. Sammenligner vi på samme måde vore kirker med de forskellige templer, og de ceremonier, der foregår i dem, er der også enorme forskelle. Så der er store forskelle på religionerne!

Men bevæger vi os et par trin dybere ind i selve trosgrundlaget - den religiøse filosofi - så er der lighedspunkter. Faktisk så store lighedspunkter, at man godt kunne tro på én, fælles, mystisk/spirituel eksistens, der godt nok beskrives med meget forskellige ord og begreber. Og hvor praksis kan tage sig meget forskellig ud. Men som alligevel baserer på en fælles forståelse af menneskesjælen og dens udfoldelse i den materielle verden.

Som kristen religiøs filosofi finder vi en syntese af det Ny Testamente og det platoniske tankesæt formuleret af Platon (ca. 428-348 f.Kr.) og Plotin (205-270e.Kr.) - den såkaldte neoplatoniske kristendom, som kendes fra Augustin (354-430), Dionysus Areopagite (ca. 490) Erigina (ca. 850), Eckehart (1260-1328) og mange andre

Neoplatonismen er blevet beskrevet som "En sammenfatning af oldtidens bedste spirituelle visdom, samlet og gnidet med Kristi salt." Filosofien bygger helt grundlæggende på, at virkeligheden er spirituel i sin natur. Det er helt afgørende og drager i øvrigt en klar skillelinje til ateismen.

Denne spirituelle virkelighed ses som et kontinuum - med flydende overgange, der strækker sig fra den absolutte Gud i en såkaldt emanation (udstrømning, en slags konstant skabelseproces) over ideernes verden til fænomenerne verden, der opstår i den døde materie. Mennesket ses som en hybrid skabning - delvis død materie delvis guddommelig ånd.

Menneskets psyke indeholder en psykiske kraft (amor intellectualis Dei) - noget, alle besidder, men kun få udnytter - som drager sjælen opad, mod Gud og mod den evige, sande og virkelige eksistens.

Den kristne mystiker kan vende tilbage til Gud ved (gennem askese) at eliminere alt, der har rod i det materielle fra sine tanker og handlinger. Det materielle er jo netop det, som adskiller mennesket fra Gud, som sjælen jo kommer fra. Og det er nøjagtig samme tankegang, vi finder i den indiske filosofi.

Hos inderne er Gud ubegrænset og tager mange former - både personlige og ikke-personlige. og religionen tager også mange former - der er forskellige skoler, der kan have hvert sit fokus. Central for systemet ses Brahman som den universelle ånd - ren bevidsthed, der ikke kan erkendes af menneskets bevidsthed, da Brahman er al bevidsthed. Brahman er grundlaget for alle ideer og fænomener - med et kristent ord: for alt skabt.

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 28.12.2011. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

  •