HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

7.00 Lidt om mystik og spiritualitet

Religiøsitet tager mange former. Nogle har overhovedet ingen religiøse fornemmelser, hvor andre har masser. Det virker nærmest som musikalitet - nogen har det bare ikke. Til gengæld virker det som om, at introverte og HSP'er ofte har en udviklet spiritualitet med søgning efter en mere religiøs livstolkning.

Spiritualitet hos introverte og HSP'er

Læser du vores artikler om Jung, så giver han en god forklaring: Introverte og HSP'er ofte i tættere kontakt med deres underbevidsthed, end ekstroverte og normalt sensitive. Og underbevidstheden er vejen til at forstå sjælen med dens fulde dybde - og så er vi ovre i den mere eksistentielle og religiøse sfære.

Den spirituelle/religiøse livstolkning kan antage mange former, som vi startede med at skrive. Men grundlæggende er det en fælles, religiøs drift eller længsel, der trækker i alle mennesker på jorden. Denne længsel tager så meget forskelligt udtryk i de forskellige kulturer og tidsaldre.

Synes du om vores artikler? Så støt os med en "like" på Facebook. Så får du også meldinger om nye artikler:

Introverte og HSP'er er imidlertid ofte store individualister; derfor kan det virke naturligt at søge den mere personlige og erfaringsbaserede religionsdyrkelse. Den har vi også et ord for: Mystikken. I denne og de følgende artikler vil vi forsøge at beskrive aspekter ved en mere mystisk religiøsitet, som vi selv har været optaget af gennem mere end 35 år.

Mystik - den personlige, religiøse praksis

Mange introverte og HSP'er har religiøse oplevelser, eller noget der ligner. Faktisk er der utroligt mange mennesker, der får religiøse oplevelser. Det kan være i drømmeform, varsler/forudanelser, overnaturlige tildragelser, eller måske deciderede visioner. Det opleves, som om Gud eller en større magter bryder ind i psyken og bevidstheden for at aflevere en form for budskab.

De mystiske oplevelser fungerer ofte som en initiering - personen føler sig kaldet til at søge en større og dybere selvforståelse. Og det kan jo ske på hundredvis af måder - der er et helt marked for spiritualitet.

Søger man ind i emnet mystik, opdager man at alle religioner har haft mystiske forgreninger. Måske i form af ordner eller enkeltstående hellige mænd og kvinder, der har kunnet formulere åndelig indsigt, almindelige mennesker sjældent når. Der findes mystik inden for buddhismen, kristendommen, hinduismen, jødedommen, islam, jainism, kabbalah og taoismen. Og de forskellige varianter minder ganske meget om hinanden. Der er helt tydeligt en fælles kerne:

 • Bag hverdagslivet og alle sanseoplevelserne findes en virkelighed, som er sand, god og evig.

 • For at nå større indsigt, skal man frigøre sig fra bindinger til sanseverdenen.

 • Det kræver hårdt arbejde og stor moralsk styrke at følge den mystiske vej. Det er en vej i hengivelse og kærlighed.

 • Overnaturlige oplevelser og evner er i sig selv ganske uinteressante.

  Lad os i de følgende artikler se nogle eksempler på den mystiske vej.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 28.12.2011. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

 •