HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

7.00 Lidt om mystik og spiritualitet

Religiøsitet tager mange former, og nogle mennesker har øjensynlig ingen religiøse fornemmelser, hvor andre har masser. Det virker nærmest som musikalitet - nogen har ikke meget af det.

Mere sensitive personer som introverte og HSP'er har imidlertid tit en udviklet spiritualitet med søgning efter en mere religiøs livstolkning.

Spiritualitet hos introverte og HSP'er

Læser du vores artikler om Jung, så giver han en god forklaring: Introverte og HSP'er ofte i tættere kontakt med deres underbevidsthed, end ekstroverte og normalt sensitive. Og underbevidstheden er vejen til at forstå sjælen med dens fulde dybde - og så er vi ovre i den mere eksistentielle og religiøse sfære.

Den spirituelle/religiøse livstolkning kan antage mange former, men grundlæggende er det en fælles, religiøs drift eller længsel, der trækker i alle mennesker på jorden. Længslen tager så meget forskelligt udtryk i de forskellige kulturer og tidsaldre.

Introverte og HSP'er er imidlertid ofte store individualister; derfor kan det virke naturligt at søge den mere personlige og erfaringsbaserede religionsdyrkelse, det som ofte kaldes mystikken. I denne og de følgende artikler beskrives aspekter ved en mere mystisk religiøsitet.

Mystik - den personlige, religiøse praksis

Mange introverte og HSP'er har religiøse oplevelser, eller noget der ligner. Faktisk er der utroligt mange mennesker, der får religiøse oplevelser. Det kan være i drømmeform, varsler/forudanelser, overnaturlige tildragelser, eller måske deciderede visioner. Det opleves, som om Gud eller en større magter bryder ind i psyken og bevidstheden for at aflevere en form for budskab.

De mystiske oplevelser fungerer ofte som en initiering - personen føler sig kaldet til at søge en større og dybere selvforståelse. Og det kan jo ske på hundredvis af måder - der er et helt marked for spiritualitet.

Søger man ind i emnet mystik, opdager man at alle religioner har haft mystiske forgreninger. Måske i form af ordner eller enkeltstående hellige mænd og kvinder, der har kunnet formulere åndelig indsigt, almindelige mennesker sjældent når. Der findes mystik inden for buddhismen, kristendommen, hinduismen, jødedommen, islam, jainism, kabbalah og taoismen. Og de forskellige varianter minder en del om hinanden.

 • Bag hverdagslivet og alle sanseoplevelserne findes en virkelighed, som er sand, god og evig. Mystikerens vej til at se og være i denne højere virkelighed går ofte over noget i denne stil:

 • En vis grad af frigørelse fra bindinger til sanseverdenen og det materielle

 • Masser af bøn, ærlighed og hengivenhed, det hele praktiseret med stor moralsk styrke.

  Mystikeren følger en vej i hengivelse og kærlighed. De overnaturlige oplevelser og evner, der måske kan følge med, er i sig selv ganske uinteressante. Det er bare følgevirkninger.

  Lad os i de følgende artikler se nogle eksempler på den mystiske vej.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 20.02.2019. Alt materiale: Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

 •