HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk


6.38 Neuroser og vejrtrækning

Indenfor den kropsorienterede psykoterapi (se også denne og følgende artikler) er åndedrættet meget vigtigt, da det:

 • Giver et tydeligt spejlbillede af vores psykiske og følelsesmæssige tilstand

 • Kan optrænes og bruges som "forstærker" i forhold til spændingsfrigørelse

 • Påvirker både krop og psyke.

  Lægen Wilhelm Reich, der er stamfader til den moderne kropsterapi, opdagede, hvordan følelsesmæssige fortrængninger (og dermed traumer) satte sig i kroppen:

 • Som muskulære spændinger/blokeringer/pansringer

 • Som ændrede åndedrætsmønstre.

  Personer med en problematisk opvækst, har ofte været udsat for et stort følelsesmæssigt pres i barndommen. Det sætter sig i kroppen, hvis bevægelser bliver hæmmede og synes klodsede. De typiske spændinger omkring hals, brystkassen og i underlivet er med til at nedsætte vejrtrækningen. De kropslige bevægelser under åndingen bliver mindre udtalte, og lungerne optager måske kun en brøkdel af deres fulde kapacitet.

  Tilstanden svarer ganske til, når man er stresset. Da er kroppen spændt op, og åndedrættet meget hurtigt og overfladisk. Men hos kronisk anspændte personer er tilstanden vedvarende - spændinger er groede ind kroppen og er blevet til det, Reich kaldte pansringer. Det er de pansringer, som kropsterapien prøver at løsne, og de samme pansringer kan man gradvist blive bevidst og få løsnet op for gennem afspændingsøvelser og meditation over det dybe åndedræt.

  Vaseåndingen - en øvelse

  Et billede, som bruges på lungerne under åndingen, er en vase, der tømmes og fyldes for vand:

 • Først udåndingen: Vasen tømmes fra oven, så fra midten og til sidst fra bunden.

 • Så indåndingen: Vasen fyldes først i bunden, så i midten, og til sidst i toppen.

  I denne øvelse rettes fokus og opmærksomhed på åndedrættet med dets rytme.

 • Sæt dig til rette i en meditationsstilling med hænderne på knæene og ånd roligt ind og ud.

 • Mærk udåndingen: Lungerne tømmes som en vase med vand, først i den øverste del, så midt på og til sidst i bunden.

 • Mærk indåndingen: Lungerne fyldes først i bunden, så i den midterste del og til sidst for oven.

  Registrer på denne måde ti dybe, pulserende vejrtrækninger.

  Læs meget mere i bogen "Indre vækst - mindfulness og meditation", der udkommer sidst i 2014 på Nyt Nordisk Forlag.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 07.06.2015. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

 •