HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk


6.36 At rumme andre - en eksistentialistisk tilgang til vores relationer

Som kristen forsøger man at se det gode i alle andre mennesker. Det er ikke altid let. Som Sartre sagde: Helvede - det er de andre (L'enfer, c'est les autres). Det er så meget brutalt og grimt sagt, men relationer kan være besværlige og ofte ender de med at være begrænsede - og desværre unødvendigt begrænsede.

Det kan kræve en del psykisk overskud altid at kunne rumme "næsten" - at være imødekommende, også over for personer med mindre psykisk overskud. Lad mig her væve lidt over dette emne - med afsæt i det eksistentialistiske begreb autencitet.

Personer, der er velintegrerede, har gerne større kapacitet for at "rumme" andre mennesker. Dermed mener jeg blandt andet, at man evner at forholde sig åbent og imødekommende til den anden, uanset om ellers er på bølgelængde med vedkommende. Relationen kan da siges at være autentisk.

Tre attituder

I det daglige er mange relationer mennesker imellem præget af mangel på autencitet. Man ser de andre personer gennem bestemte "farvede briller". De rubriceres ud fra enten:

 • Tiltrækning og begær - personer, man kan dominere eller bruge.
 • Modvilje/afvisning/antipati - folk man ikke bryder sig om, eller måske ligefrem synes er forfærdelige.
 • Ligegyldighed - personer man ikke gider beskæftige sig med og er fuldkommen ligeglad med.

  Problemet med disse attituder er, at de ikke passer med virkeligheden. Og dermed får man forvrænget sine relationer. Der findes ingen mennesker, som 100% attraktive, 100% frastødende eller 100% ligegyldige.

  Eksistentielt set er alle mennesker ligeværdige, alle lever med drømme, frygt, håb osv. Vi har alle en sjæl og dermed en indre værdighed, som den autentiske relation magter at forholde sig til. Når vi projicerer et ensidigt og unuanceret billede, farvet af tiltrækning/fascination, frastødning/antipati eller bare ren ligegyldighed, fastlåser vi personerne i nogle forsimplede kvaliteter, der overhovedet ikke er dækkende.

  En kendt buddhistisk bøn lyder: Må jeg være fri for tilknytte/identificere mig og fri for at afvise, men lad mig aldrig være ligegyldig.

  Aktualisering med større autencitet

  Set fra denne lidt teoretiske vinkel, udgør enhver relation til en anden person et potentiale, som kan aktualiseres (udfyldes, gøres konkret). Denne aktualisering kan ske med mere eller mindre autencitet.

  Mere autentiske relationer til ens medmennesker kræver, at ens egne projektioner trækkes tilbage. De forvrængede og ensidige synsvinkler, vi har opbygget som billeder på andre personer, kan gradvist nedbrydes. Målet er en mere afbalanceret, rummelig og nærværende attitude, der ser vores medmennesker som ligestillede individer, der hverken er specielt attraktive, frastødende eller ligegyldige.


  Man kan bearbejde en relation (eller en ikke-relation i tilfældet ligegyldighed) gennem meditation og kontemplation af den følelse og de forventninger, personen vækker i én.


  Med en holdning af mindfulness og en systematisk, fokuseret tilgang er det muligt at analysere sin egen position lidt på afstand, uden de faste emotionelle bindinger og med nye synsvinkler. Dermed kan man så småt begynde at erkende, rumme og forholde sig til den sande person, der har været gemt bag det ensidige billede, vi selv havde skabt.

  Man kan fx forestille sig at være i personens sted, og se, hvad det fører med sig. Eller forestille sig at man første gang møder vedkommende under en dejlig togrejse ned gennem Europa - hvordan ville det spille af? Det gælder om at frigøre relationen fra de omstændigheder, det ensidige billede opstod under og mindske spændingerne, konflikterne og intensiteten i relationen.

  På den måde kan man nå frem til en mere neutral baggrund, hvorpå en ny relation kan opbygges. En relation, der bygger på ligheden og den eksistentielle jævnbyrdighed mellem to skrøbelige individer, og hvor man ikke hele tiden skal bekræfte sig selv i forhold til den anden. Denne ny attitude kan virke lettere revolutionerende på en relation.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 20.11.2014. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

 •