HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk


6.34 Om HSP og psykologiske forstyrrelser

Alle, der arbejder med HSP, har meget travlt med at pointere det positive ved den særlige sensitivitet. Det er også meget fint og nødvendigt, da denne disposition bestemt ikke er negativ - den er bare anderledes.

I nogle tilfælde vil særlig sensitivitet dog også kunne føre til psykologiske forstyrrelser. Hvis vi selv ser tilbage på de af vores ungdomsvenner, som endte i forskellige typer misbrugshelveder, er der ingen tvivl om, at hovedparten af dem var særligt sensitive og sikkert også introverte. Som særligt sensitiv er man bare udsat og kommer lettere til skade.

Under opvæksten konfrontreres psyken med omgivelserne. Den udfordres i mødet med andre personer, som den skal tilpasse sig til. Den skal lære sig nogle strategier og noget adfærd, som er hensigstmæssige i det pågældende miljø.

Når en barnepsyke, der er genetisk disponeret for en højere sensitivitet, skal tilpasse sig et familieliv, hvor der ikke er tilstrækkeligt med overskud og kærlighed, kan den udvikle strategier og adfærsmønstre, som er mindre hensigtsmæssige. Og når personen så bliver voksen, følger disse forstyrrede strategier med og kan opleves (af personen selv og af omgivelserne) som psykologiske forstyrrelser. Det var det, man i gamle dage kaldte neuroser.

Det vigtige er her at lære at skelne mellem dispositionen og adfærdsforstyrrelserne:

  • Medfødt disposition
  • Tillærte strategier og adfærd

    For du kan ikke lave om på den medfødte disposition. Til gengæld kan du sagtens arbejde med at forstå og på sigt re-programmere de indlærte mønstre, der kan opleves som psykologiske forstyrrelser.

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 29.03.2013. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

  •