HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

6.3 Om sjæl, selverkendelse og personlighed


Vi har på HSP-INFO.DK skrevet rigtig meget om personlighedstrækkene introvert og ekstrovert og om det at være særligt sensitiv, hvilket også har med personligheden at gøre.

Synes du om vores artikler? Så støt os med en "like" på Facebook. Så får du også meldinger om nye artikler:

Hvis vi vil se nærmere på denne personlighed, og hvad den egentlig betyder, kan man måske begynde med en model. Den viser personligheden (og med konstruktionen "persona", der omtalt andetsteds) som et slags filter, vi har på, når vi omgås andre mennesker og omverdenen omkring os:

Modellen påstår altså, at så snart vi skal håndtere forhold uden for os selv, så farves vores handlemåde og strategier af medfødte dispositioner i form af personlighed/karaktertræk/temperament mv.

Det er vigtigt: personligheden udgør et fast aspekt ved vores eksistens; den danner vores strategier i forhold tilvores omgang med "virkeligheden". Personligheden er altså på en eller anden måde at ligne med en overflade, et grænseområde, et filter, et bestemt par solbriller.

"Kend dig selv"

Et af de helt afgørende mantraer for "personlig udvikling" lyder:

 • Kend dig selv

  Det er også et rigtig godt råd - ikke mindst til introverte og særligt sensitive, som på forhånd har et "socialt handicap" i forhold til flertallet af befolkningen. Man skal kende og forstå egne medfødte dispositioner, for at lære at tackle omgivelserne på en hensigtsmæssig og ikke-selvdestruktiv måde.

  Selverkendelse er et stort arbejde, og starter man oveni købet ud med "lig i lasten" i form af neuroser formet af en dysfunktionel opvækst (måske med krænkelser og svigt), ja så er det et endnu større arbejde. Men den gode nyhed er selvfølgelig, at man kan komme til bunds i det - med tålmodighed, ro (afspænding) og kærlighed.

  Videre efter selverkendelsen

  Hvis du ser tilbage på modellen herover, kan du se, at personligheden ikke fylder hele "jeg-et". Og det helt afgørende. For personligheden er altså kun ét aspekt af din eksistens, og vi har en tendens til at knytte hele vores nærvær til dette ene aspekt ...

  Op gennem livet tackler vi problemer og personlige udfordringer med brug af ganske bestemte forsvarsmekanismer, strategier og adfærd, som falder os naturligt i kraft af et medfødt temperament og en personlighedstype.

  Pointen er, at det udvalg af forsvarsmekanismer, strategier og adfærd, som vi trækker på i kraft af vores med fødte anlæg (personlighedstype mv.) er begrænsede. Sjælen har langt flere muligheder.

  For du er egentlig en sjæl. Er du ateist med en 100% rationel og videnskabelig tilgang til alt i og omkring dig, så forstår du næppe, hvad jeg mener her. Men modellen arbejder selvfølgelig ud fra den forudsætning, at vi mennesker er sjæle. Sjæle, som på en eller anden måde også har en eksistens uden for dette liv, og sjæle som derfor består af en essens af noget åndeligt og evigt. Jeg er selv kristen, men der er mange andre tolkninger af denne åndelighed.

  Pointen er, at når personligheden får lov at dominere vores valg af strategi og adfærd, kommer den til at skjule sjælens egentlige essens, der kan byde ind med andre løsningsmodeller.

  Selverkendelsens åbenbaring

  Når du gennem større selverkendelse bliver bevidst om din personlighedstype, kan det virke som en hel åbenbaring. Første gang jeg selv læste om introversion og pludselig fik en forklaring på så mange forhold i min tilværelse, jeg aldrig havde forstået men altid være knuget af - det var vitterlig en åbenbaring. Og mange, der har læst om særlig sensitivitet og været på kurser i at forstå denne disposition, har oplevet tilsvarende personlige åbenbaringer.

  Når man så på baggrund af denne erkendelse arbejder videre med at indrette sin dagligdag og generelle adfærd, så man ikke længere spænder ben for sig selv, så anspændtheden aftager, stressniveauet falder og eventuelle misbrug dør ud, opleves det som at få et nyt liv.

  I denne proces (Fase 2 i figuren herunder) vil man meget naturligt knytte sig tæt til den selvindsigt, der er opnået. Man identificerer sig med den. Er man fx bevidst om en introversion, kan man næsten komme til at elske og forgude denne karakteregenskab, der ses som ens personlige skat - noget man skal værne om. Det er spændende livsfase, hvor man virkelig får sat nogle brikker på plads.

  Identifikationen med personlighedstypen og de personlige anlæg er imidlertid kun et middel på vejen. Målet er at nå et større gennembrud, hvor personligheden bliver mere transparent, så sjælens egentlige essens i højere grad får lov til at dominere ens adfærd. Det er Fase 3 i figuren herunder.

  En udviklingsvej

  Ser vi på et sådant livsforløb, begynder det med en ofte let dysfunktionel opvækst, der skaber det, man i gamle dage kaldet neuroser: En forkrampet og anspændt adfærd, hvor personens indre selvforståelse har store problemer i mødet med omgivelserne.

  Synes du om vores artikler? Så støt os med en "like" på Facebook. Så får du også meldinger om nye artikler:

  Dette er Fase 1 - en periode, hvor man lever med store spændinger - både muskulært, følelsesmæssigt og karaktermæssigt. Man er kronisk spændt og stresset, og ofte resulterer det i forskellige typer misbrug - man bærer på meget smerte, der skal dulmes.

  Fase 2 kan starte med en oplevelse af selvindsigt - fx i form af erkendelse af særlig sensitivitet, introversion eller måske en af enneagrammets ni personlighedtyper. Har man overskud og vilje til at vokse i denne selverkendelses-proces, vil spændingsniveauet gradvist kunne aftage. Man lærer at indrette sig, så livets tildragelser i mindre grad stresser én. Kropstræning (pilates, yoga, styrketræning, qi gong, Body-SDS og meget andet), kostomlægning og bøn/meditation er stærke værktøjer i denne proces, der kan vare mange år.


  Fase 3 kan indtræde, når brikkerne er faldet på plads. Når erkendelsesprocessen er ved at nå i bund - man forstår, accepterer og rummer sin baggrund, opvæksten, de medfødte anlæg og karaktertræk og har fundet en form for eksistentiel balance, der fungerer. På det tidspunkt kan man lægge meget af denne selvindsigt til side. Det er ikke længere nødvendigt at forstå og fortolke alle mulige tildragelser ud fra en bestemt personlighedsforståelse. Og det kan være en helt ny åbenbaring ...

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 23.03.2013. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

 •