HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

6.2 Psykologien viser, at tro giver indre styrke

Det kan være interessant læsning, når psykologer og andre forskere beskæftiger sig med tro og religion. Tag fx psykologen Michael McCullough fra University of Miami. Han har forsket grundigt i den psykologiske virkning af tro og bøn. Sammen med en kollega har han nærlæst og nyvurderet 80 års psykologisk forskning i tro.

Deres konklusion er, at hele forskningen viser, at troende og religiøse klarer sig bedre i skolen, lever længere end andre, får bedre ægteskaber og generelt er lykkeligere end andre.

McCullough siger, at rent fagligt er han en stor fan af tro; han kan bare ikke selv praktisere det. Men der er ingen tvivl om, at tro virker.

Forskningen giver helt entydigt bevis for, at troende har en bedre selvkontrol end andre. Det er den selvkontrol, McCullough ser som årsagen til, at troende klarer sig bedre i livet end andre. Troen giver simpelthen en meget vigtig indre styrke. Hjernescanninger viser, at bøn og meditation fungerer som en slags workout for selvkontrollen. Den stimuleres og optrænes.

Undersøgelserne viser også, at denne specielle indre styrke kun findes hos troende. Spirituelt søgende, der måske også mediterer, scorer ifølge den amerikanske forskning ikke bedre end gennemsnittet; men det gør de troende.

Man har også undersøgt kirkegængere. Her var billedet det samme, de ægte troende, religiøse (intrinsically religious persons) scorer højt på indre styrke. Andre, der måske går mere vanemæssigt i kirke (extrincsially religious persons), oplever ikke denne virkning.

McCulloughs forklaring på alt dette er, at troende personer indoptager de religiøse idealer. På den måde får alle deres handlinger en sakramental kvalitet, og det skulle altså give den indre styrke. Det pudsige er, at denne slags forskning nærmest kommer til at virke som en slags videnskabelig argumentation for troen på et praktisk/socialt niveau. En videnskabelig anbefaling af troen, ja hvorfor ikke?

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 27.08.2011. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

  •