HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

Identifikation og psykiske bindinger

En af de store udfordringer for HSP’er og introverte er identifikationer. Vi er alle udstyret med masser af bindinger til tanker, forestillinger, ejendom, forventninger – alt sammen noget, vi identificerer os med og dermed i forskellig grad er bundet af. I denne artikel vil vi se nærmere på begrebet identifikation og en række aspekter ved det.

Bindingerne er sociale konstruktioner. De stammer fra noget, vi har fået serveret under opvæksten og under vores sociale dannelse. Familien, skolen, kulturen, fællesskabet – alle har de kastet deres lassoer ud og indfanget os med deres faste opfattelser af, hvad man skal og må, hvordan man skal tænke, hvad der er vigtigt, og hvad der er korrekt.

Hele dette setup er fint, når det gælder samfundets overlevelse, ikke mindst når der er nød. Så er det vigtigt, at alle landsbyens beboere kan trække på samme hammel – at alle bakker op om samme værdier og er fokuseret mod fælles mål og med fælles holdninger. Det giver kollektiv styrke.

Kulturel tvang

I dag lever vi meget mere individuelt og er ikke under pres for overlevelse. Derfor har bindingerne fået en anden betydning. Fra at være et tidligere tiders værn mod nød og social udstødelse, er de i dag et tyngende åg, den enkelte kæmper med.

Et andet aspekt er, at de fleste af disse mønstre, normer og forventninger er skabt af ekstroverte og ikke-HSP’er. At man er underlig, hvis man ikke kan lide store fester. At man skal kunne sidde og snakke i timevis. At man skal engagere sig i alt det, ”som får samfundet til at hænge sammen”. At man skal være aktiv udadtil. At det er forkert at kunne lide at være alene. At man skal gøre ligesom de andre.

Normer og forventninger af denne type er enormt dominerende i vores kultur. Og de kan være meget ødelæggende for HSP’er og introverte. Derfor ligger der et enormt arbejde i at få ryddet ud i din personlige bagage af social prægning. Du er formentlig tynget af mange generationers nedarvede normer, der sagtens kan have mistet al deres værdi.

De nedarvede mønstre og forestillinger ligger under overfladen i hver enkelt familie. De findes i skolen, i tidsånden, i nærsamfundet, i religiøse samfund, i politiske partier osv. Og ofte tjener de ikke længere de oprindelige formål.

Er du religiøst indstillet, kan du lytte til mystikerne (kristne og andre), der fortæller os, at alle disse bindinger står i mellem os og Gud. De fastlåser os, fryser den psykiske energi i bestemte vanemæssige mønstre.

Den gode nyhed er, at stille meditation og bøn er et utroligt effektivt middel til at få afdækket bindingerne. Det tager tid, men det virker. Når du sidder i din daglige stilhed og iagttager dit sind og dets frembringelser, vil du stille og roligt få afdækket disse nedgroede mønstre. Der er ganske revolutionerende.

Negativ identifikation

Identifikation er en normal, mental proces. Vi binder os til vores familie og venner, vi identificerer os med at være danskere, europæere, mænd, kvinder, kristne eller hvad det nu er. Så længe vi er klar over, hvad vi gør, og selv har valgt det, er der ingen problemer i det. Men identifikation optræder ofte ubevidst. Vi er præget med bestemte opfattelser, som vi ukritisk har taget på os. I uheldige tilfælde kan det føre megen lidelse med sig.

Identifikation kan være mere eller mindre kraftig. Du kan forestille dig en skala, der rækker fra en fri og ubunden position til den rene besættelse:

En kraftig identifikation kan være yderst negativ for den person, der er plaget af den. Den kan opleves som en dæmonisk besættelse – fx af konstant tilbagevendende tankemønstre, man ikke kan bryde ud af. Det kendertegner mange personer med lavt selvværd.

Familiens mønstre

Hver familie har sine mønstre og normer. I mere dysfunktionelle familier kan man en til tider næsten selvdestruktiv adfærd hos enkelte familiemedlemmer, der kæmper med et utroligt ringe selvværd. Megen af den ulykke bunder i fortrængninger, som er nedarvet fra generation til generation. Der er tale om kollektive komplekser - altså fortrængte energiophobninger, der påvirker alle familiemedlemmer. Til sidst bliver tilstanden så smertefuld, at den kan slå ud personlighedsforstyrrelser hos enkelte familiemedlemmer, der (måske på grund af HSP) ikke kan holde til presset.

Ud af det dårligt selvværd

Er du plaget af dårligt selvværd, så vil du have en masse dårlige vaner – du kritiserer dig selv, du ser alle dine egne fejl. Og du har en masse vrede i dig. Det er noget, du virkelig skal arbejde med, for de negative mønstre kan og skal brydes. Men det kræver, at du virkelig ser med kritiske øjne på din familiemæssige baggrund og den ballast af normer og forventninger du har fået med hjemmefra.

Personer med negativt selvværd er utroligt hårde mod sig selv, og det kan være ødelæggende for livskvaliteten. Er det tilfældet for dig, skal du lære venlighed mod dig selv – også selvom, du slet ikke føler venlighed. Det er ikke let, og det tager tid. Men det er den eneste vej.

Når du overstrømmes af de negative emotioner, skal du prøve at være vågen og opmærksom. Vær interesseret – hvad er det, der sker?

Målet er, at du ikke forstærker de negative vaner (trækker sporene dybere). Derfor skal du være interesseret i disse negative emotioner, der øjensynlig popper op i dit sind. Nysgerrig – ikke sur på dig selv. Vær som en forælder eller en god ven over for dig selv – hvis du så de samme ting hos en god ven, ville du næppe skælde ud – du ville være kærlig og forstående.

Disse tanker og følelser opstår i dit sind uden for din kontrol. Sådan noget kan man ikke blive sur over; det svarer til at blive sur over en stor tung sky, der dækker solen.

Udsult din storyline

Noget af det, som kendetegner disse anfald af negative emotioner er den såkaldte storyline. Det er den fortælling, du gentager inde i dit hoved – alle de begivenheder, ordvekslinger og andre erindringer, du genoplever igen og igen, og som du konstant analyserer og forholder dig til. Det er hele denne storyline – en konstruktion, en fortælling, der opretholder den negative emotionalitet og skaber vreden.

En tilsvarende mekanisme kan i øvrigt ses i det kollektive. Man kan opleve grupper af personer sidde og forstærke de fælles fordomme gennem gentagelser af de samme historier, sladder og unauancerede holdninger. Gentagelserne føder og vedligehlder de negative emotioner.

Så længe denne storyline får energi, så længe du hænger ved den, sker der ingen forandring. Derfor skal storylinen opsplittes og udsultes, du skal give slip på den. Og hvordan gør man så det? Her findes nogle tricks, som du måske kan have glæde af.

 • Mærk energien i storylinen – mærk dens varme og kulde i stedet for at køre med på den. Mærk rummet omkring emotionen. Er du HSP’er kan du bruge din sensitivitet på en positiv måde, som en helbredende moderkærlighed.

 • Stands storylinens flow; stil spørgsmål til den. Hvad tjener vreden? Vær nysgerrig overfor fortællingen. Det handler om forstyrre denne negative vane: Dens flow og momentum skal brydes, så energien slipper sit greb i dit sind.

  Kredser din storyline fx omkring din mor, så kan du bryde det negative tankeflow ved at gentage (højt) ordet ”mor”. Sig ”mor” – 3-4 sekunders pause, hvor du trækker vejret - ”mor” – 2-3 sekunders pause, suk - ”mor” – pause - ”mor” osv.

  Denne lille teknik kan være en lille (midlertidigt) hjælp til at opbrudt storylinens flow.

  Du kan formentlig ikke standse hele denne ”besættelse”, men du kan begynde at bearbejde den. Iagttage den. Drille den. Mærke den. Slå huller i den. Og så skal du forstå, at alt forandres. Det kan synes fuldkommen uoverskueligt at slippe af med negative emotionelle mønstre og dårligt selvværd. Men det er sindsmæssige konstruktioner, som ikke er permanente. De kan ændres, og de vil blive forandret, som tiden går. Det kræver bare, at du får standset flowet. Hvis du bliver ved med at følge den kendte storyline, er hele din situation fastfrosset i en negativ spiral. Det duer ikke; du skal være god mod dig selv, altid. Du kan ikke smide det negative væk, men ved at være åben og nysgerrig i stedet for blindt deltagende, kan du - på sigt - bryde den negative spiral.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 08.01.2012. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

  <

 •