HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

6.1 Viljestyrke - en begrænset ressource

I en tidligere artikel har vi beskrevet, hvor svært det kan være at bruge sin viljestyrke, når sindet domineres af stærke, underbevidste impulser som fx "Ostemad, nu!".

Vi har en vilje, men den kræver, at impulserne fanges i et stærkt og roligt ego med bevidsthed og nærvær (derfor er meditation god psykisk styrketræning). Når der ikke er nærvær, psykisk ro og opmærksomhed, er det den dominerende impuls, der vinder, og man har ikke mulighed for at praktisere sin viljestyrke.

Mentale ressource med begrænsninger

Men lad os her se på viljestyrken fra en lidt anden synsvinkel. Den amerikanske psykolog Roy F. Baumeister har arbejdet med egoet og dets styrke til at tage beslutninger. Han tog egentlig afsæt i Freuds personlighedsmodel, hvor der arbejdes med en teori om libido og energiudveksling. Baumeister anskuer viljestyrken som en begrænset ressource - noget vi har, men som opbruges i løbet af dagen. Ego-udtømningen ("Ego depletion") kalder man det, når den mentale energi forsvinder: Viljestyrken nedslides, så den ender med ingen kraft at have. Ego-udtømningen undergraver vores selvkontrol.

En af de faktorer, der indgår i ego-udtømningen er den træthed, der opstår ved at træffe beslutninger, ved at skulle vælge ("decision fatigue"). Det er en mental træthed, som kommer snigende, uden at man selv bemærker det.

Der er lavet mange forsøg, som har bevist, at det er meget ego-trættende at skulle vælge. Fx bad man to grupper forsøgspersoner forholde sig til en række dagligdagsprodukter.

Den ene gruppe skulle vælge mellem tingene, der var opdelt parvis. Foretrak de et rødt eller et hvidt stearinlys? En tusch eller en kuglepen? En T-shirt eller en køkkenkniv? Osv.

Den anden gruppe blev bedt om at forholde sig til de samme effekter, i det de skulle notere deres mening om tingene, og hvornår de sidst havde benyttet dem.

Efterfølgende undersøgte man de to gruppers viljestyrke. Der findes øjensynlig en standardtest, hvor man skal holde hånden ned i isvand. Hvor længe man holder det ud - det er et spørgsmål om viljestyrke. Den første gruppe, dem som skulle vælge mellem produkterne, de havde klart svagere viljestyrke end den anden gruppe. I gennemsnit klarede de 28 sekunder i isvand, hvor den anden gruppe klarede hele 67 sekunder.

Valg og beslutninger koster psykisk energi

Dette eksperiment angiver klart, at det slider på egoets energi og dermed viljestyrken, når man skal træffe valg og foretage beslutninger. Så sidst på dagen kan man være meget modtagelig for impulser fx i supermarkedet, der sikkert tjener godt på hovsa-indkøb forårsaget af "ego-udtømningen". For undersøgelserne viser også, at når trætheden sætter ind, vælger man den letteste løsning, man orker ikke at analysere flere valgmuligheder.

En anden følge er, at man heller ikke har overskud til kompromisser. Kernen i menneskelig sameksistens er jo netop de konstante kompromisser, hvor man bøjer sig mod hinanden. Denne øvelse kræver mental energi og selvkontrol. Trætte bilister, der raser mod hinanden efter en lang arbejdsdag med mange valg og beslutninger er sikre tegn på udtømte egoer (og husk nu her, at udtrykket "ego" er neutralt og ikke negativt - det beskriver bare det samlende center for vores bevidsthed).

Hvad kan vi lære af dette?

 • Jo, vi skal vælge vores kampe med omhu (og det optrænes rigtig godt med meditation og mindfullness). Dette gælder ikke mindst HSP/introverte, hvis egostyrke i forvejen er i risiko for hurtig nedslidning via overstimulering.

 • Spild ikke din psykiske energi på ligegyldige valg og overflødige beslutninger dagen igennem - gem energi til eftermiddag og aften, hvor du har brug for nærvær og opmærksomhed.

 • Prøv at minimere valgsituationerne. Her kan planlægning og ikke mindst visualisering være en god hjælp. Skal du fx på en familietur til svigermor eller lignedene, noget der plejer at udmatte dig, kan du med fordel på forhånd gennemtænke det hele og forestille dig forløbet. Hvem går ind og køber blomster? Hvem siger "Nu skal vi altså afsted"? Tænk det hele gennem, så der ikke er så mange situationer med tvivl og valg undervejs. Så holder energien bedre.

 • Der skal i hele din vågne periode være kræfter til at skelne mellem, hvad der er godt og hvad der er skidt for dig, din krop og sin psyke!

  Ego-udtømningen passer fint med tidligere tiders opfattelse af menneskets vilje: At det var ligesom en muskel, der havde havde styrke, men som hurtig blev træt. Løsningen var dengang (i 1800-tallet) at sikre sig mod fristelser. Ved at leve et dydigt og moralsk liv kunne man bevare den mentale styrke og selvkontrollen.

  Kapitalismen og forbrugersamfundet har latterliggjort denne form for dyd og selvbegrænsning - for at sikre den økonomiske vækst, må vi ikke udvise ret meget selvkontrol - vi skal tværtimod helst hengive os i konstant forbrug og underholdning. Det tilbage sidst på dagen. er bare ikke sundt for psyken.

  For den moderne borger er det værd at huske, at ikke mindst web og andre digitale medier kan virke nedslidende og udtømmende. Bruger man dagligt timer på alle mediernes valgmuligheder, koster det mental energi, og der er måske ikke meget selvkontrol

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 03.11.2011. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

 •