HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

6.0 Lidt om at arbejde med sig selv

Hvis du vil lære dig selv bedre at kende, er det ikke nogen dårlig idé at studere "Jungs kort over den indre virkelighed". Her skal du starte med egoet (jeg'et), som du kan og skal lære at kende. For egoet er kernen i psyken - det er det samlingspunkt, vi identificerer os med. Det har Jung beskrevet meget grundigt og med en klarhed, som burde tale for sig selv.

Rent praktisk skal du lære at meditere og få indrettet dig med din egen (daglige) praksis. For det er gennem denne praksis og mindfullness, at du lærer din psyke og dermed dit ego bedre at kende.

Vi har beskrevet egoet flere steder i disse artikler, men du kan med fordel starte her. Men ellers læser du bare videre, linket kommer også til sidst på siden.

Når du bliver mere årvågen (og det gør man, når man mediterer), vil du begynde at iagttage din bevidsthed på en helt ny måde. Mindfullness drejer sig jo netop om at være opmærksom på sine egne tanker og reaktioner dagen igennem - også (og især), når man ikke mediterer.

Når du på den måde får kastet nyt lys ind på dine egne indre psykiske reaktionsmønstre, så lærer du dit ego at kende - med dets styrke og dets svagheder. Een af svaghederne er komplekserne - de psykiske knuder, vi alle har, og som kan overtrumfe vores ellers fri vilje og påtvinge os handlinger, der er meget emotionelle og ikke altid velkomne.

Idealer, modsætninger og konflikter

Alle har idealer, for mennesket er født med idealer. Vi ønsker at blive bedre som mennesker - det er en integreret del af vores psyke. Men vi er også fyldt med indre modsætninger. Derfor bliver vi ikke bare mere og mere perfekte, som livet går. Heldigvis, må man nok sige - en ulidelig verden, hvis vi alle var perfekte på hver vores måde.

Virkeligheden er, at vi konstant hænger fast i konflikter mellem på den ene side vores idealer og på den anden side vores handlinger. Der er øjensynlig ikke en stabil kerne i vores psyke, der fastholder os på den rette kurs. Fokus ændres hele tiden; vi stræber det ene øjeblik i én retning, i næste øjeblik i en hel anden.

Vi drives af indre kræfter, længsler, der kæmper om vores opmærksomhed, og som ofte er ganske irrationelle og modarbejder vores ønsker om at følge et ideal. Vi vil måske gerne være sunde, raske og slanke, men vi hader motion og elsker chokolade. Vi vil gerne være afholdte og populære overalt, men samtidig vil vi optræde absolut sandfærdige og ærlige i alle situationer.

Det er i det ubevidste, at vi henter vores styrke og kreativitet. Men når fokus er underlagt sindets mere eller mindre vilkårlige impulser, er det svært at fastholde mål og retning. Aktiveres mere destruktive indre kræfter, er der sågar risiko for at gøre skade både på sig selv og på andre.

Organisering af kampen

Vil vi videre med os selv, må vi finde ud af at få organiseret vores indre kampe. For selv om, at vi ikke har styr på særlig meget i vores liv, så har vi dog i vist omfang en fri vilje. Denne vilje skal sættes på arbejde, men det skal ske på realistiske vilkår. Arbejdet skal være vedholdende, tålmodigt og krydres med en vis portion humor. Det er godt at kunne grine lidt af sig selv.

Vi er nødt til at erkende, at vi er splittede personer. At vi styres af modstridende impulser. Men også, at vi har en vilje - en evne til at sige "ja" til noget og "nej" til andet. Dette er kamppladsen: en personlig vilje, der skal prøve at sætte sig i respekt overfor en indre virkelighed af modstridende impulser og længsler.

 • Læs også artiklerne om kropsterapi her.

  Meditationen kaster lys ind på den indre slagmark. Kampen står jo altid i nuet. Det er lige nu, jeg skal kunne sige nej. Når jeg står om aftenen og kigger ind i køleskabet. Og her er to muligheder. Enten er jeg bevidst, vågen og opmærksom i nuet, jeg kan mærke impulsen, men jeg har en valgmulighed - viljen er til stede. Eller også er jeg fortabt i nuet, jeg er den dominerende impuls' vold. Jeg har ingen bevidsthed om situationen, jeg kører på automatpilot. Derfor er meditation så vigtig - den optræner bevidstheden og giver psykisk overblik.

  Mindfullness

  Det er kernen i mindfullness - at få bragt opmærksom ind i dagligdagens begivenheder, i alle de små situationer, hvor vi har brug for bevidsthed - så vi får valget, og kan enten sige "Ja" eller "Nej". Læs meget mere om det i denne bog.

  Vi manipuleres af vores indre, ubevidste impulser. Og uden bevidsthed domineres vi af dem. Men med den psykiske ro, som meditationen giver, får vi nærvær til at iagttage impulserne. Hvornår opstår de? Hvad er det impulserne vil have os til? Og er det handlinger, som er i overensstemmelse med vores idealer, vores ønsker for krop, følelser og sind?

  Når du mediterer, får du styrke til at kunne fokusere på bestemte, tilbagevendende impulser, som du over tid kan lære at sige nej til. Men det kræver, at du har nærvær nok til at fange impulsen, inden den får tiltvunget sig dominerende magt.

  Bøn

  Er du religiøst indstillet, er bøn også et rigtig godt redskab. Bønnen er at bede om hjælp udefra. Men det kræver jo, at du tror på, at der er hjælp at hente.

  Er du ikke religiøst indstillet, må du sætte din lid til at meditativ praktis og dermed få opdyrket din evne til nærvær.

  Personligt er vi utroligt glade for bøn i kombination med meditation. Har du svært ved at bede, eller har du bare ikke prøvet det før, så kan du starte med denne lille bøn:

  Sid afslappet med lukkede øjne eller læg dig ned. Sig så inde i dig selv:

  Hallo. Er du der? Kan du hjælpe mig? Jeg vil gerne have hjælp. Jeg vil gerne bede om ro i mit sind. Og nærvær, så jeg kan lære at skelne mellem godt og skidt. Er du der? Så giv mig gerne et tegn, så jeg kan lære bedre at bede. Tak. Amen.


  ---

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Relevante artikler:

 • Om komplekser og
 • Om ego'et.

  Opdateret 14.11.2012. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

 •  
           
  b