HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

5.30 De negative følelser

Vi har alle negative følelser. Mange (ofte amerikanske) guruer og terapeuter hævder, at man kan fjerne negative tanker ved fx at fortælle underbevidstheden (gennem meditationer og psykologisk programmering), at man er træt af de negative mønstre, og man skal bare gøre sådan og sådan. Det er ikke så let. Slet ikke.

Mennesket er født i og til en vis grad af lidelse. Det kan vi ikke sætte os ud over. Det er ikke populært at udtrykke - mange vil benægte det - men vi er født til lidelse. Og det er faktisk slet ikke så dårligt ...

Nogle vil selvfølgelig fremføre (og tjene på) budskaber om, at "alle kan blive lykkelige" på den og den måde. Det er forførende tanker, men ren fantasi.

Masser af lidelse under overfladen

Hele vores personlige eksistens hviler på et enormt underliggende psykisk materiale. Alle har været udsat for traumatiske oplevelser, der har været perioder i ens barndom hvor man har været krænket på en eller anden måde. Mange er født ind i en slægt, hvor der er har været ulykker, selvmord, had og strid og anden dårligdom - genreationer tilbage. Det kan man ikke bare uden videre gøre sig fri af, og det ligger og lumrer i underbevidstheden.

Vi er også alle vokset op og præget af en på en eller anden måde repressiv kultur - etnisk, værdimæssigt, religiøst, historisk osv.

Tænk på al den vold, europæere har udsat folk i den 3 verden for. Slavehandel, massiv kulturel undertrykkelse og økonomisk plyndring. Det er facts, det har vi gjort, og meget af vores rigdom er hentet gennem udbytning og plyndring af de fattige lande.

Man vil ikke tænke på det; man vil bagatellisere det. Men handlingerne og skylden ligger og rumsterer i det kollektive ubevidste og skaber lidelse op gennem alle de efterfølgende generationer.

Tænk på alle de krænkelser, kvinder har måttet finde sig i op gennem historien.

Tænk på den økonomiske udbytning og det magtmisbrug herremænd og storindustri har praktiseret lige fra middelalderens fæstebønder og op til røverkapitalismens hærgen i ulandene. Masser af mennesker og familier har oplevet knæk på den ene og den anden måde.

Der findes ingen perfekt kultur eller familie. Der er masser af illusioner og fantasier, men sandheden er, at vi er ufuldkomne, vores samfund og familier er ufuldkomne, sådan har det altid været og sådan vil det altid være. Uanset hvor storslåede visioner, vi kan stille op med.

Dette er ikke udtryk for en håbløs opgivenhed - tværtimod. Vi er bare nødt til at være realistiske.

Vil du vokse som person, vil du gerne modnes og opnå en bedre grad af personlig integration, så skal de dybereliggende niveauer og mønstre i psyken bevidstgøres; vi skal helst ned og gense, generindre og forstå de mekanismer, der danner hele vores adfærdsmæssige programmering. Og så skal man acceptere lidelsen, som er en del af den pakke, vi er født ind i. Det tager tid.

Som Kierkegaard vist sagde: "Gift dig, så er det noget bras. Lad være med at gifte dig, det er også noget bras."

Der er mange kulturelt/historisk/etnisk betingede prægninger. Man er fx instinktivt bange for fremmede - det er en ren etnisk/klanmæssig prægning, der går titusinder år tilbage. Og det gælder alle folkeslag på Jorden.

I samme afdeling har vi troen på, at ens race/type/køn er naturligt overlegen og måske udvalgt. Her rækker forestillingerne meget vidt - lige fra nazismen, forstillinger om overmennesker, og den hvide racisme til den mere "almindelige" mandschauvenisme.

Hele den krænkelsesdebat, vi har oplevet trækker energi fra disse dybe kulturel/etniske prægninger. Det ligger meget dybt i os, at vi ser ned på mennesker fra andre lande og kulturer. Og det skaber en masse negativitet.

Der er brug for tilgivelse. Tilgivelsen er nok en af de mest frigørende kræfter, der findes.

Frigørelse fra indre tvang

Når middelaldermystikeren Johannes Tauler skriver om menneskets vej mod selverkendelse, fremhæver han:

 • "Undervejs er man nødt til at klippe 10.000 bånd"

  Tauler er eksponent for en kristen, meditativ praksis, hvor formålet er "at skabe plads til Gud" i både krop og sind. For at kunne skabe plads til Gud, skal der tømmes ud i alt det overflødige og klippes bånd til det, som bare fylder op.

  Et af de bånd, der skal klippes, er vores helt tætte identifikation med en fastlåst karakter. Vi er alle født med nogle psykiske anlæg, der samlet kan beskrives som en personlighed.

  Man kan føle sig domineret af et bestemt temperament eller måske en personlighedstype, fx som introvert/ekstrovert eller måske en enneagram-type, hvis man har studeret dette system. Personligheden giver os redskaber i forhold til vores omgang med andre mennesker og "virkeligheden" i bred forstand.

  Personligheden, der grundlægges under vores opvækst, med afsæt i medfødte dispositioner, dikterer os brug af et bestemt udvalg af forsvarsmekanismer, strategier og adfærd, som vi derfor konstant trækker på. Men der findes andre redskaber og løsningsmodeller.

  Forståelsen af egne medfødte anlæg er et vigtigt middel på vejen mod en større og mere rummelig selverkendelse - men det er ikke noget man skal blive hængende i. Målet er at personligheden bliver mere transparent, så "sjælens egentlige essens" i højere grad får lov til at træde i karakter. Og hvor man gradvist kan lægge gamle, begrænsende vaner bag sig. • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Relevante artikler:

 • Om komplekser og Om ego'et.

 • Om kropsterapi (eksternt link)

  Opdateret 01.07.2022. Alt materiale: Copyright 2011-22 HSP-INFO.dk

 •  
           
  b