HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

5.20 Om at arbejde med sin psyke - meditation, underbevidstheden og visualisering

Når du mediterer, arbejder du med din underbevidsthed, som det er grundigt beskrevet i denne bog.

Underbevidstheden er klart den største del af vores bevidsthed, af vores sind. Det er den del af isbjerget, som ligger under vandet - den del vi ikke ser, men som er enormt vigtig.

Alt hvad vi ser og optager i tankerne - det filtreres og optages via underbevidstheden. Underbevidstheden styrer vores hukommelse, vores indlæring, vores følelsesliv og hovedparten af vores kropslige funktioner.

I denne artikel vil jeg beskrive forskellige aspekter ved underbevidstheden, og hvordan man kan arbejde med den.

80-90 % af isbjerget ligger under vandet

Underbevidstheden styrer fx hele kroppen. Den overvåger det hele og tilpasser det - fx fordøjelsessystemet. Vi sidder jo ikke bevidst og bruger tankekraft på at sende enzymer ned i maven, når vi har spist et måltid - det tager underbevidstheden sig af. Den står for 80-90% af vores hverdag.

Du kan få rigtig meget gavn af en mere bevidst tilgang og direkte samarbejde med din underbevidsthed. Du kan få en meget bedre relation til den. Der er ikke noget at være bange for;

 • underbevidstheden er en trofast tjener, som vil dig det bedste.

  Problemet er bare, at det er mange år siden tjeneren blev uddannet. Meget af det, han har lært, er ikke længere relevant. Han skal på efteruddannelse.

  Dit morgenhumør

  Prøv at tænke på din stemning om morgenen, når du vågner og står ud af sengen - det er underbevidstheden, der fastlægger den.

  Er du glad og velmotiveret og klar til dagens udfordringer med stor energi? Så er det jo et godt program, tjeneren har valgt. Men er du trist og smådeprimeret, ja så er det også tjenerens valg.

  Det kan være gamle negative mønstre og programmer i underbevidstheden, ting der hæmmer dig, som her afspilles.

  Sagen er, at mange negative stemninger er skabt tidligt i vores liv som en slags forsvarsmekanismer. Det kan være, at jeg ofte vågner med en følelse af være lidt opgivende og træt med en kronisk underliggende bekymring om, det hele nu duer. Er det overhovedet værd at stå ud af sengen? Denne stemning er et "program", der afspilles i min underbevidsthed. Men hvor stammer dette program fra? Det er muligt, at det er skrevet/forfattet tidligt under min opvækst, hvor det kan have fungeret som en naturlig reaktion, et forsvar mod forhold i min familie. Men nu, måske halvtreds år senere, så har dette program mistet sin funktion - mønstre og strategier, som ikke skaber nytteværdi - men alligevel afspilles det jævnligt i underbevidstheden! Disse mønstre kan ændres, vi kan opdatere underbevidstheden. Du kan lære at få en mere direkte relation til underbevidstheden: at kommunikere med den.

  Kommunikation med underbevidstheden

  Du kan sagtens prøve bedre at forstå din underbevidsthed. Du kan dyrke den, via din mindfullness: Meditationen lærer dig at iagttage de grund-stemninger, som underbevidstheden dagligt disker op med. Og du ser, hvordan buddhisterne har ret, når de siger:

 • Følelser skaber tanker
 • Tanker skaber handlinger
 • Handlinger skaber lidelse

  Der er efter min bedste overbevisning en dyb sandhed i den beskrivelse. Og følelserne opstår af underbevidstheden, så det er den, der skal re-programeres, hvis vi vil bryde fri af de gamle mønstre. For at lære underbevidstheden bedre at kende - og måske begynde at kommunikere med den - skal du lære underbevidsthedens sprog at kende.

  Underbevidsthedens sprog er følelser/emotioner og billeder. Vi skal lære at blive mere opmærksomme på vores følelser og stemninger - både de positive og negative. Lære at mærke ind, hvad er det egentlig for en stemning, der ligger i mig lige nu? Mange forstår slet ikke at lytte indad - at være opmærksom på sindets stemninger. Og de negative steninger og emotioner ignoreres totalt, dem vil vi bare af med.

  Et andet sprog fra underbevidstheden er de billeder, der kommer i vores sind. Jung beskrev det klart:

 • Underbevidstheden er et lag under det verbale sprog
 • Underbevidstheden udtrykker sig ikke i ord men i billeder

  Det er typisk i drømme, at der optræder billeder. Men det sker også i mange andre situationer. Hvis man fx sidder og tænker over en begivenhed i barndommen eller et andet minde, så kører der en lille film i hjernen. Det er underbevidsthedens billeder og sprog. Man husker i billeder.

  Du kan lære at lytte til dette underbevidsthedens sprog. Her er mindfullness et fremragende redskab til at kigge indad og se, hvad der sker i sindet, hvordan emotionerne opstår.

  Når du først begynder at være mere bevidst over disse ofte subtile stemninger og billeder, så er grundlagt på plads for et samarbejde med underbevidstheden. Du kan lytte til underbevidstheden, og du kan så småt begynde at kommunikere tilbage til din psykes dybere lag.

  Du er måske negativ, bekymret og anspændt.

  Du er negativ og bekymret, anspændt. Du er også opmærksom på anspændtheden. Du gentager hele tiden inde i hovedet, jeg er træt, jeg er bekymret, puha, det er hårdt det her. Men er du også opmærksom, de elementer, som underbevidsthed afspiller for at skabe denne emotion?

  Underbevidstheden afspiller et program, der fremviser små billeder af, hvordan det hele er noget møg. Billeder og eksempler på, hvordan du alligevel vil være træt hele dagen - de genafspilles konstant. Det er underbevidsthedens forventning - den forventning, som ligger til grund for dette stemningsprogram.

  Men måske kan du selv frembringe billeder med et andet budskab. Du kan se for dig, hvordan du skal i gang med e spændende projekter, hvordan du tage skoene på og går ud og traver en lang tur og glæder dig over den friske luft - eller hvad, det nu er. Forestiller du dig (med en visualisering) den slags positive scenarier, så kommunikerer du med underbevidstheden på dens eget sprog. Og så kan du faktisk i et vist omfang re-programmere den - tjeneren er på efteruddannelse.

  Det skal gøres nogle gange - én gang er ikke nok, men det er ikke nødvendigvis noget, som tager år at opnå.

  Denne re-programmering giver underbevidstheden valgmuligheder, den behøver ikke længere kun at afspille det samme negative program igen og igen. Der er mulighed for en mere positiv vej.

  Underbevidstheden er en samvittighedsfuld tjener

  Underbevidstheden har to hovedfunktioner. Den skal beskytte os og den holde os glade og tilfredse. Det er en god tjener!

  Beskyttelsesprogrammet er lavet til sikre os mod ubehagelige oplevelser fx i en dysfunktionel familie, hvor der måske ikke var plads til, at du kunne udfolde dig med glæde og energi.

  En beskyttelse mod skam og afvisning (meget typiske for hæmmede, neurotiske personer som mig selv) - noget, som var vigtigt den gang.

  Når tjeneren er grundigt oplært til denne beskyttelse, så kan programmet være meget dominerende, også 50 år senere, hvor der egentlig ikke er brug for det.

  For at ændre programmeringen kan man begynde at bearbejde underbevidstheden. Jeg fortæller den, at jeg også ønsker at være glad og energisk - og jeg viser underbevidstheden det med billeder. Jeg giver den en ny valgmulighed. Altså en, i lille målestok, selvhypnose-psykoanalyse-genprogrammering.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Relevante artikler:

 • Om komplekser og Om ego'et.

 • Om kropsterapi (eksternt link)

  Opdateret 20.10.2014. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

 •  
           
  b