HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

5.10 Lær dit sind at kende

Der kan siges meget godt om bøn og meditation, som kan føre til et bedre liv, både for én selv og for ens omgivelser.

Ifølge buddhisterne har vi hver især en personlig fred og lykketilstand gemt i vores sind. Det er kristendommen enig i; her vil man sige, at denne fredfyldte tilstand er dit nærvær med Gud.

Når du finder ro, giver du Gud plads til at nærme dig. Den stille meditation fører dig tættere på ham, den kan bevæge dig et sted hen, hvor han kan nå dig.

Meditation og bøn bliver dermed en optræning i at genfinde sindets naturlige fred.

Skal livet på en mere frugtbar kurs, så vi også er en smule til gavn for andre, så skal man til at tage et større ansvar for sindets aktivitet. Alle handlinger starter jo i sindet.

Al den uro, usikkerhed og vrede, som sindet jævnligt disker op med, skal håndteres på en mere struktureret måde. Ifølge tibetanere, der har forsket i sindets funktion, kan sindet bearbejdes og optrænes (lesu rungwa). Og den naturlige lykke er dermed tilgængelig, når sindet optrænes til at give den plads.

Stivnede mønstre skal opløses

Problemet for en positiv udvikling ligger i alle de vaner og mønstre, vi rent kropsligt, mentalt og følelsesmæssigt har tillagt os. Vores sind er ofte (lige som kroppen) stivnet i bindinger og blokeringer. Læs artiklerne om komplekser og skyggesider andetsteds her på sitet.

Sindet kan gennem meditation stille sig mere frit i forhold til de ofte nedarvede og begrænsende mønstre. På den måde bliver sindet mere smidigt/fleksibelt, rummeligt og tilpasningsdygtigt. Problemet er også samfundsmæssigt; vi styres af politikere og ledere, der ofte kendes på deres meget firkantede og ufleksible sind.

Over tid vil stille meditation og indre bøn åbne sindet, og de hårde blokke og bindinger kan (måske) opløses. Dermed nærmer vi os (og oplever periodisk) den naturlige fred og lykke, der er tilgængelig for alle - den fred, kristne beskriver, som at opleve Guds nærvær.

Hvordan begynder man så?

Ønsker du at meditere må det gerne foregå dagligt. Begynd med korte sekvenser, fx på fem minutter og gerne flere gange på en dag. Sid i en god stol, luk øjnene, mærk åndedrættet, bed gerne en bøn (alle bør vel kunne sige et Fadervor inde i sig selv, der er jo ikke nogen der lytter ...). Fald til ro, det er starten!

  • Læs mere om meditation og kropsmeditation her (åbner i nyt vindue)

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 20.10.2014. Alt materiale: Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

  •  
             
    b