HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

4.0 Om Jung og hans psykologi

Carl Gustav Jung (1875 - 1961) var en schweizisk psykiater. Jung var ven med Sigmund Freud, der grundlagde psykoanalysen. Jung udviklede dybdepsykologien, der også kendes som analytisk psykologi. Hans mål var, at beskrive menneskets samlede psyke - lige fra de højeste til de laveste niveauer. For at nå der til, mente Jung (som beskrevet i et brev fra 1913), at det var nødvendigt "at samle viden fra fagene psykologi, filologi, historie, arkæologi, mytologi, folklore, etnologi, filosofi, teologi, pædagogik og biologi". Allerede her fornemmer vi en videnskabsmand, der ikke er specielt ensporet eller snævertsynet.

Specielt for Jungs arbejde er netop, at det er så ambitiøst, vidtrækkende og favnende:

  • Jung vil undersøge og kortlægge menneskets psyke - han søger "sindets anatomi"
  • Han arbejder med syge og raske mennesker, med alverdens kulturer og religioner
  • Han benytter personligt materiale
  • Han er optimistisk - tror på personlig vækst og modning
  • Han er yderst bevidst om særligt sensitive og introverte
  • Han arbejder videnskabeligt, så langt det er muligt
  • Han ser en mening med sjælen
  • Hans arbejde er også mystisk, fabulerende, poetisk, visionært og religiøst
  • Der er masser af inkonsistens og modstrid i hans værker
  • Jungs psykologi er åben, den er til at arbejde videre med.

    Det helt centrale ved Jung er, at hans psykologi baserer sig på oplevelser og erfaringer. Han bruger sig selv og sine patienter som forskningsmateriale. Hans arbejde er dermed ikke fuldkommen videnskabeligt i traditionel forstand, hvor alt holdes i arms afstand og udelukkende analyseres rent mentalt.

    Synes du om vores artikler? Så støt os med en "like" på Facebook. Så får du også meldinger om nye artikler:

    Jungs dybdepsykologiske tilgang indeholder en række vigtige elementer:

  • En nyudviklet teori om psykens struktur og dynamik med vægt på det ubevidste i tanke og adfærd
  • En skelnen mellem personlige og kollektive elementer af det ubevidste
  • En detaljeret redegørelse for personlighedstyper med introversion/ekstroversion som dominerende orienteringer
  • Ideen om "individuation " som en naturlig impuls hen mod integration af de forskellige dele af psyken
  • Drømmetydning og kreative fantasi adgangsgivende midler til indholdet af det ubevidste

    I sit 1916-essay "Den transcendente funktion" beskriver Jung det allestedsnærværende ubevidste med dets kompensatoriske forhold til bevidstheden og dets synthetiske natur. I disse år havde Jung brudt med Freud, og han var selv i en tilstand under permanent indre pres og desorientering. Han følte ikke at den rationelle analyse af hans liv og ikke mindst hans barndom førte nogen steder. Derfor overgav han sig så at sige til det ubevidste. Hermed anerkender han underbevidsthdens formålsbestemte og teleologiske egenskaber. Der skal indgås et partnerskab med det ubevidste, for at mennesket kan vokse i integration.

    Det førte til et par år, hvor Jung var meget i underbevidsthedens vold. Han drømte konstant, blev invaderet af symbolske visioner og var i dialog med fantasifigurer.

    Han eksperimenterede med alle mulige former for selv-healing såsom at bygge en miniatureby af små sten, han fandt ved stranden. Han forsøgte aktiv at indgå i interaktion og dialog med det ubevidste materiale, der væltede frem, og han førte daglig journal. Men han var plaget, følte sig overvældet og kunne ikke få hoved eller hale på sin situation. I 1916, midt under den frygtelige første verdenskrig, sidder Jung med noget, der er tæt på et psykisk sammenbrud. Men ud af dette kaos kommer en række tanker og indsigter, som danner grundlagt for meget af Jungs fremtidige virke. Og denne indsigt var direkte udsprunget af Jungs massive omgang med underbevidsthedens dunkle kræfter.

    ----

    Det er nok meget svært at få udbytte af Jungs psykologi uden selv at "have været der". Den akademiske og rent intellektuel tilgang til Jungs værker er rimelig uinteressant. Jung eksperimenterede som beskrevet meget med sig selv, og den holdning er man nødt til at tage på sig, hvis man virkelig vil have kontakt med sindets dybder.

    I øvrigt er det også værd at notere, at Jung bestemt ikke var nogen helgen. Ofte beskrives hans opførsel som ganske usympatisk, og ikke mindst hans holdning til kvinder kan virke umoden. Under anden verdenskrig var han heller ikke helt klar i mælet med hensyn til jøderne og nazismen.

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

  • Læs også om kropstræning for introverte/HSP'er.

    Opdateret 18.01.2014. Alt materiale: Copyright 2011-17 ELI Consult og HSP-INFO.dk
  •