HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

2.35 Introvert omgang med ekstroverte

Her er et par tanker om at være introvert og samtidig at skulle fungere blandt ekstroverte. Situationen er sat lidt på spidsen, så tag det med et gran salt.

Først to generaliseringer:

 • De introverte tager livet og alle dets tildragelser meget alvorligt
 • De ekstroverte lever bare livet.

  Det er som sagt sat meget på spidsen.

  Introverte ofte er meget bevidste, når de skal fungere ekstrovert, altså i omgang med andre personer. De bemærker hvert ord, hver mening og tager det hele ind i deres indre, i deres bevidsthed.

  De ekstroverte fungerer langt mere flydende og næsten ureflekteret, når de omgås andre. Det virker ofte som om samtalen afvikles "på overfladen", automatisk og ubevidst.

  Samtalen og den sociale omgang efterlader sig kun få spor i bevidstheden hos den ekstroverte, som kan glide direkte og helt uanfægtet videre til en ny samtale eller en anden ny aktivitet.

  Den introverte, har derimod brug for pause, stilhed og at være alene, når samværet skal fordøjes.

  Automatiske funktioner

  Stærkt introverte vil ofte opleve problemer og konflikter i omgangen med meget ekstroverte - ikke mindst, hvis man er i familie. Det kan opleves som om, at ekstroverte ubevidst prøver at overføre ansvar og skyld på andre (fx på den introverte). Det er sådan det ekstroverte sind fungerer - livet leves, og når noget går galt eller driller, så tages problematikken ikke ind i bevidstheden, men ofte "smøres den af" på noget ydre.

  "Jeg fik en dårlig eksamen, men det var en elendig lærer, vi havde" - sådan ville en introvert aldrig sige. Den introverte tager alt ind og kan føle sig meget ansvarstynget og -bevidst. Den ekstroverte tager ikke tingene så tungt og klarer sig fint uden.

  Den introverte skal derfor være meget bevidst om, hvis familiemedlemmer eller andre nære er udbredt ekstroverte. Så skal man lære at forholde sig rimeligt bevidst til de pågældende personer.

  Lad være med at tage udtalelser og kommentarer alvorligt og personligt. En del af det er bare støj. Det er et led i deres energiflow, at psykisk affald slipper ud gennem munden.

  Den introverte skal dog sørge for at sætte sig i respekt og melde ud, når grænser overskrides. Udmeldingen skal bare være neutral og med forståelse for det ekstroverte sind, hvis konflikter skal undgås. Det kan desværre være meget svært.

  Hvis den introverte ikke forstår den ekstroverte strategi, så ender budskabet i bedrevidenhed, fordømmelse og løftede pegefingre, som ingen gider høre på. Man kan ikke overføre introverte strategier til ekstroverte; de forstår det ikke, kan ikke bruge det til noget, og det opleves som forsøg på overgreb.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 27.02.2019. Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

 •