HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

2.1 Din underbevidsthed - lær den at kende

I en foregående artikel beskrev vi mere overordnet, hvad der kendetegner en HSP. Lad os her ser på, hvordan en HSP/introvert kan arbejde med sine karakteregenskaber.

Du kan først og fremmest gøre noget godt ved at lære det ubevidste i din psyke bedre at kende. Du kan og skal optræne din opmærksomhed overfor det ubevidste materiale, og hvordan det fungerer i din virkelighed.

Langt de fleste HSP/introverte har et aktivt indre liv. De har god, direkte adgang til det ubevidste. Og husk på, at det ubevidste ikke er noget underligt noget. Ikke spor underligt. Det udgør en stor del af din hjernekapacitet - der er måske op til 90% af hjernecellerne, der er beskæftiget af din underbevidsthed. Den bevidste del er vitterligt kun toppen af isbjerget. Dette gælder alle mennesker; forskellen er bare, at HSP/introverte har bedre kontakt med det ubevidste. Og det skal man som HSP/introvert erkende, få føling med - integrere i sin selvforståelse og dagligdags tilværelse.

Når vi taler med en anden person (ansigt til ansigt), registrerer det ubevidste en datamængde (hvordan man så ellers har regnet det ud), der er 1000 gange større end den bevidstheden modtager.

Det vil sige, at på det ubevidste plan bemærker vi langt, langt mere end bare samtalens indhold.

Vi registrerer alle de subtile nuancer i stemme og kropssprog, i tonefald, ansigtsudtryk, lugte og hvad ved jeg - en enorm masse andre sansninger af mere underbevidst natur.

Alt dette materiale opsamles i vores psyke, i det ubevidste, der har en enorm kapacitet for erindring, bearbejdning og tolkning af input fra omverdenen.

Intuitiv forståelse

En person med god adgang til det ubevidste vil ganske naturligt trække på dette materiale. Han/hun har måske en god intuition, så man ofte ved, hvad folk vil sige, inden de siger det. Dette er ikke spor mystisk.

Det er det ubevidste, der arbejder. Ofte skal man bare kaste et blik på en persons holdning eller man høre ganske få ord - så har det ubevidste allerede databehandlet dette input og sammenlignet med det enorme erfaringslager, vi slet ikke er bevidst om. Situationen er analyseret og fortolket på et splitsekund.

Den intuitive ved bare, hvad der vil ske - det popper op af sig selv, som mange sikkert kender det. Tillader man sig at udnytte intuitionerne og stole på dem i det daglige (ikke dumdristigt, men bare tillidsfuldt), så er der mange ting, der bliver meget lettere.

I et radioprogram kune man høre en pensioneret sygeplejerske fortælle, hvordan hun bare ved at kigge på folk, kunne matche dem som besøgsvenner til de gamle og syge, hun kendte. Der er en person, som bruger det ubevidstes kraft.

Et andet eksempel er, når en person lyver. I langt de fleste tilfælde kan man sanse, når en person lyver (i hvert fald når man kender vedkommende). Det er ikke bevidsthedens mentale apparat, det lægger to og to sammen, for at at konkludere, at vedkommende lyver. Det er underbevidstheden, som på egen hånd tolker situationen og finder svaret.

Mange HSP/introverte har gode psykiske evner. I mange situationer er de intuitive og klartseende. Nogle går måske og tror, at de har overnaturlige evner og kan sågar være bange for det. Jung siger i et interview, at mange introverte er utroligt tilbageholdende med at vise deres indre verden frem - de ved på forhånd, at ingen vil forstå dem.

Som HSP/introvert kan man få meget mere ud af tilværelsen ved at klargøre over for sig selv, hvordan det ubevidste konkret fungerer i én. Det er selvfølgelig ikke noget, man sådan bare gør pr. beslutning.

Meditation er et fremragende værktøj til integration af det ubevidste. I stille den meditation får det ubevidste lejlighed til at røre på sig. Det får plads, når al egoets tankestøj for en kort stund ophører. Vedholdende meditation over længere perioder (år) lærer én meget om det ubevidstes funktion.

Komplekser og neuroser

Et andet aspekt ved det ubevidste er komplekserne. Det er en generel struktur i underbevidstheden, som også kan tage mere neurotiske udtryk - skabt af fortrængte oplevelser af ubærlig karakter, der typisk i barndommen er gemt til side, trængt ud af bevidstheden.

Mange HSP/introverte har haft traumatiske oplevelser i barndommen, da de på afgørende måder har været ret forskellige fra andre. I nogle familier er man gode til at rumme og håndtere forskelligheder hos de enkelte familiemedlemmer. I andre familier kan det være et helvede at være den eneste HSP/introverte i en støjende søskendeflok. Sådan en opvækst kan føre til udvikling af neuroser. Men det pudsige er, at nogle bliver mærket af det, andre overhovedet ikke.

Her har Jung en forklaring på, hvorfor nogle bliver neurotiske af barske oplevelser i barndommen, og andre ikke gør det. Der opfyldes to betingelser, for at en neurose kan udvikles. Personen skal både være disponeret for det, og der skal være en traumatisk oplevelse.

Vores ven A har gået på en ganske forfærdelig drengeskole, hvor en lille flok sadistiske lærere (det var midt i 1960'eren) tævede og truede eleverne, som det passede dem. Øjensynligt et sandt terrorregimente, som taget ud af romanen "Det forsømte forår". Hvorfor, kunne man spørge? Fordi de kunne, det er A's forklaring. Men det er en digression.

H var en dreng i klassen, som gentagne gange blev banket hårdt oven i hovedet med en tysk ordbog, fordi han ikke kunne den tyske grammatik. Det rystede mange af drengene dybt, og de har talt meget om det siden, nu hvor de har fået kontakt med hinanden over Facebook. Det var en chokerende primitiv brutalitet, tysklæreren lagde for dagen. Flere af drengene tissede rent faktisk i bukserne af ren rædsel - hvilket aktiverede endnu mere voldsomme udbrud hos tysklæreren.

Pointen er, at i dag husker H ikke selv situationen. Han er en aktiv og velfungerende mand midt i '50erne, som slet ikke har været mærket af det. Andre tog i forskellig grad "skade" af skoletidens ydmygelser. Få fortabte sig i narko, mange i druk.

Har man oplevet traumer - måske som følge af éns disposition for HSP/introversion - kan det fører til komplekser. Og det er også noget, man kan blive bedre til at iagttage i sig selv. Et kompleks er, som det beskrives i denne artikel, et stærk kraftcenter i det ubevidste, der i høj grad fungerer autonomt.

Måske kender du den situation, at du overfor bestemte personer altid kommer til at sige noget dumt. Ordene flyver ud af munden på dig, du aner helt bogstaveligt ikke, hvad du siger. Og bagefter korser du dig og ærgrer dig gul og grøn over, at nu har du igen dummet dig. Det er et kompleks, der er på spil - en samling af fortrængt psykisk materiale, som ligger og ulmer i det ubevidste. Komplekset har meget kort lunte og aktiveres i bestemte situationer. Komplekset har sit helt eget svar på, hvordan du skal reagere i en bestemt situation, du kører på automatpilot. Og det er sjældent en behagelig oplevelse.

Gennem meditativ praksis og mindfullness iagttager du stille og roligt dit sind og dine reaktionsmønstre. Hen ad vejen afdækkes underbevidsthedens mere dunkle lag, dem du måske ikke tidligere har haft lyst til at se i øjnene.

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 28.05.2012.

    Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

  •