HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

1.3 Råd og tips

Det er vigtigt at erkende, om man er særligt sensitiv og eller introvert. Det manglende kendskab til personlige anlæg smitter af på omgivelserne, og det kan give en række ubehagelige konsekvenser. Derfor går vejen gennem selvindsigt og accept.

Der er inidlertid mange måder at tilgå en disposition som HSP/Introvert. Nogle får meget ud af at studere hjernes signalstoffer, der afspejler det sensitive sinds reaktion på stimuli. Andre er mere optagede af at arbejde med nærvær og selverkendelse og ser et potentiale i HSP og introversion. Nogle føler, at er med til at opdyrke en helt ny kultur.

Meditation er en meget stor hjælp - den giver ro og overblik. Lær at meditere, og afsæt tid til det, gerne hver morgen.

Den særligt sensitive/introverte skal ofte tilrettelægge sit liv på en ret anderledes måde, hvis overstimuleringer og det efterfølgende ubehag skal undgås. Der skal drages ærlige konsekvenser af indsigten og ofres en række faste forestillinger om social aktivitet mv. - men der er ingen vej uden om.

Sørg for at lære din komfortzone at kende - hvornår bliver du overstimuleret? Lær signalerne at kende, og sørg for at få kommunikeret ud til dine familie og omgivelser, hvordan du egentlig har det. Mange HSP/introverte går og skjuler og fortier deres situation, og det er kontraproduktivt.

1.0 Om at være HSP

2.1 Hvad kan en HSP/introvert gøre godt for sig selv?

2.2 Pas din søvn


Naturen er fantastisk. Brug den så meget, som det overhovedet er muligt. Alt arbejde med jord på hænderne virker beroligende og centrerende.

Endeligt er det også vigtigt, at man ikke betragter HSP/introversion som sygdomme - for det er det bestemt ikke - tværtimod. Nyd dine timer med dig selv, og lad være med at skamme dig over det!

Hold dig i form

Som HSP'er eller introvert kan man være udsat for et stort pres i det daglige.

Har man i mange år ikke været bevidst om ens disposition, kan der være meget stress forbundet med de daglige relationer til familie, kollegaer mfl. Derfor er det en rigtig god ide at holde sig i god form. Er man i form, er der langt større overskud til at modstå de psykiske nedture, mange HSP'er/introverte oplever.

God form handler både om den fysiske form (bevægelse, motion, afspænding, optræning), om god ernæring og god søvn. De tre områder hænger sammen og det er ret individuelt, hvad der passer til ens konstitution.

 • Læs meget mere om træning her

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Læs også

 • 6.0 Om at arbejde med sig selv og
 • 7.08 Din vej, min vej.
 • Om kropstræning for introverte/HSP'er.

  Copyright 2011-19 HSP-INFO.dk

 •