HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

1. Personlighedstyper

HSP står for Highly Sensitive Persons - altså personer, der er mere sensitive end gennemsnittet. Introversion betyder, at personen bruger meget energi på sit indre liv og derfor kan virke indadvendt. Begge betegnelser beskriver områder af visse personers medfødte temperamenter - altså bestemte personlighedstyper.

Selv relativt lavtstående dyr (som fisk) har forskellige typer personligheder. Dyrepsykologer benytter her termerne Proaktiv og Reaktiv. En proaktiv fisk er udadvendt og frygtløs men også mere vanemæssig end den forsigtige, der også er mere fleksibel og eksperimenterende (den reaktive fisk).

"Ligesom mennesker kan fisk, groft sagt, deles op i to personlighedstyper: Proaktive og reaktive. Proaktive er mere aggressive og udfarende, men også faste i deres vaner. De reaktive er mindre aggressive og sky, men også åbne og fleksible og kan tilsyneladende nemmere tilpasse sig." Citat fra seniorforsker Erik Höglund fra DTU Aqua.

Som fisk, så mennesker ...

De reaktive mennesker beskrives med to personlighedstyper eller -træk. De kan overlappe og minder en del om hinanden:
 • HSP'erne (de særligt sensitive)
 • introverte (indadvendte).

  HSP/introverte udgør et mindretal af befolkningen:


  Begrebet High Sensitive Person er opstået i 1990'erne. Opdelingen i persontyperne (eller temperamenterne) ekstroverte og introverte stammer fra psykoanalytikeren CG Jung (1885-1961). Mange HSP'er vil kunne identificere sig med træk, der beskriver introversion og omvendt, men der er tale om to ret forskellige persontræk.

  Undr alle omstændigheder kan det være en hel åbenbaring at få øje på en disposition; pludselig kan en masser brikker falde på plads i ens indre - med tanker som: "så er det jo derfor, jeg altid har været så træt efter de møder ...".

  Læse videre på alle de kommende sider.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 18.02.2019. Alt materiale: Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

 •