HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

Webguide

til bøn, meditation, psykologi og spiritualitet

Velkommen til godt 40 artikler om forskellige psykologiske og spirituelle emner.

Dit sind og din personlighed er din inderste og dermed mest dyrbare virkelighed. Den kan med dyrkes og trænes, og det skulle artiklerne gerne give inspiration til.

Nogle personlighedstyper kan imidlertid være en bitte smule problematiske, og her kan større viden om forskellig karakteregenskaber være en hjælp. Fx i situationer hvor man kan føle sig presset og eksponeret, eller hvor almindelig omgang med måske familiemedlemmer kan opleves anspændt.

Vi lever også i en tidsalder, hvor hele samfundet er tilrettelagt ud fra idealet om konstant vækst, og hvor succes er identisk med arbejde, forbrug og underholdning. Den gode nyhed er, at der heldigvis findes andre livstolkninger og andre idealer, man kan spejle sig i.

Artiklerne om psykoanalyse, dybdepsykologi, meditation, bøn, spiritualitet mv. skulle gerne vise en alternativ vej, og måske er der noget, du kan bruge?


"Et uudforsket liv er ikke værd at leve" - Sokrates


God fornøjelse!


  • Første artikel
  • Se Nyheder
  • Brug også Stikordsregister

    Copyright 2011-20 HSP-INFO.dk

  •